Przemysł samochodowy

Dla przemysłu motoryzacyjnego opracowujemy zindywidualizowane koncepcje automatyzacji. Jesteśmy obecni w całym procesie produkcji– od projektowania poprzez programowanie po realizację. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie konstruowania instalacji w przemyśle transportowym, instalacji montażowych, robotyki w prasowni, konstrukcji surowych, karoserii i montażu końcowego.

Tłocznia

Od części tłoczonej do całkowitej ścianki bocznej elementy podstawowe części karoserii są wyprowadzane z prasowni. Od bezpieczeństwa tras prasy, logistyki z zarządzaniem nośnikami ładunkowymi i kontroli jakości, do utylizacji złomu w wagonach: nasi eksperci zajmują się produkcją instalacji do powłoki zewnętrznej i struktur nośnych.

Budowa karoserii

Tworzymy systemy automatyki na linie i stanowiska zajmujące się spawaniem punktowym i liniowym oraz falcowaniem i klejeniem. W połączeniu z robotyką przemysłową powstają linie produkcyjne, dla których dostarczamy również rozwiązania  transportu wewnętrznego.

Lakiernia

Wygląd zewnętrzny oprócz designu w znacznym stopniu zależy od kolorystyki. Aplikacja farb nie należy do naszych głównych aspektów działania, ale procesy suszenia, uszczelniania spoin, konserwacji pustek, katalitycznego lakierowania zanurzeniowego (KTL), a także dostawy i odprowadzanie mediów zdecydowanie tak. Wykorzystujemy tu doświadczenia z instalacji procesowych i instalacji stwarzających zagrożenie wybuchem.

Montaż wstępny/końcowy

Oferujemy systemy i rozwiązania usprawniające proces montażu końcowego, co przyczyni się do zwiększania jego produktywności . Całkowicie automatyczne instalacje montują części wbudowywane i dobudowywane- od kokpitu, przez szyby, dachy, koła i drzwi. Wyposażanie agregatów do mechanizacji (czas podnoszenia) jest realizowane przy szerokim zastosowaniu techniki transportowej z FTS, EHB i taśm montażowych. Finalna kontrola jakości jest przeprowadzana na stanowiskach kontrolnych i w instalacjach do kontroli szczelności.

OEM/dostawcy

Dopasowujemy się do różnych standardów technicznych dostawców, podobnie jak do wyzwań logistycznych. Dzięki naszym ekspertom, dostarczamy rozwiązania w ramach koncepcji JIT (Just In Time) i JIS (Just In Sequence) oraz integrujemy systemy w celu sterowania zleceniami klienta końcowego. 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.