Zasilanie

Dbamy o nie

Jak zmaksymalizować efektywność energii w swoim przedsiębiorstwie

Wykorzystaj przełom energetyczny już teraz: z SCHULZ Systemtechnik możesz w zakresie zasilania efektywnie obniżać koszty robocze i równocześnie zwiększać produktywność instalacji. Realizujemy w tym zakresie całą infrastrukturę elektrotechniczną. Korzystasz trwale z inteligentnego połączenia i sieciowania poszczególnych rozwiązań.

Optymalizacja zasilania

Jesteśmy właściwym partnerem do osiągnięcia Twoich celów. Otrzymujesz:

 • naszą koncentrację na indywidualnych wymogach na miejscu,
 • naszą kompleksową kompetencję: od planowania przez projektowanie po uruchomienie i serwis,
 • technologie i urządzenia zgodne z najnowszym stanem techniki, ekonomiczności i przyjazności dla użytkownika.

Dotyczy to wszystkich usług, które oferujemy. Od instalacji średniego napięcia po zarządzanie obciążeniem szczytowym.

Oto nasze rozwiązania dla systemów średniego napięcia

Zapewniamy płynne przejście od dostawcy energii do urządzeń elektrycznych. Korzystaj z naszego kompletnego zakresu usług przy zastosowaniu w rozdzielniach średniego napięcia. Zaliczają się do tego przykładowo przechodnie stacje lub kompaktowe stacje do napięcia 6-36 kV – najwyższe bezpieczeństwo robocze i optymalna ochrona osób są w naszych urządzeniach gwarantowane.

Dostarczamy gotowe do użycia transformatory o imponujących parametrach

Transformatory i przynależną technikę instalujemy odpowiednio do występujących potrzeb. Do naszej oferty należą:

 • gotowe do użycia, przechodnie stacje transformatorowe lub nieprzechodnie stacje kompaktowe,
 • do wyboru z rozdzielnicami izolacją powietrzną lub SF6,
 • albo z transformatorami olejowymi lub suchymi.

Zwiększ swoją produktywność
z naszymi instalacjami niskiego napięcia

Do przemysłu, rolnictwa, budynku biurowego, data center lub logistyki – z naszymi instalacjami niskiego napięcia osiągniesz najwyższe bezpieczeństwo robocze i produktywność. Czy to rozdzielnie, czy układy sterowania, rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielacze sieciowe lub dystrybucja energii elektrycznej, czy szafki sterownicze z atestem ATEX – nasi wykwalifikowani pracownicy zamontują i okablują wszystkie urządzenia.

Następuje to z uwzględnieniem norm DIN i regulacji VDE, a także dyrektyw EMC, w celu zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa. Pracujemy z wystandaryzowanymi procesami projektowania i montażu: zawsze dla zapewnienia ekonomiczności i efektywności energii.

Korzyści naszych instalacji kompensacji mocy biernej (BLK)

Obliczaj właściwie moc elektryczną, którą faktycznie zużywasz: z naszymi instalacjami kompensacji mocy biernej. Nasze urządzenia realizują złożone zadania kompensacyjne całkowicie automatycznie. Inteligentne sterowanie gwarantuje ekonomiczne przełączanie kondensatorów. Oprócz tego korzystasz z rozszerzenia zakresu działania, na przykład przy użyciu dodatkowych maszyn. 

Wraz z rozwiązaniami w zakresie fotowoltaiki usprawnimy Twoje zasilanie 

Wraz z naszymi instalacjami solarnymi możesz trwale ulepszyć swoje zasilanie w prąd elektryczny. Opłaca się to zarówno dla małych, jak i dla dużych instalacji. Instalacja fotowoltaiczna przynosi następujące korzyści:

 • lepsza ekonomiczność ze względu na stale rosnące ceny prądu,
 • zwiększenie niezależności od dostawców energii,
 • wszystko z jednego źródła: Od indywidualnego doradztwa i planowania przez optymalne wymiarowanie pod względem rentowności do montażu i konserwacji.

Zajmujemy się także przyłączami do sieci elektrycznej, oferujemy zdalną konserwację i całodobowy serwis.

Wytwarzanie prądu z biogazu niezależnie od pogody

Do eksploatacji biogazowni dostarczamy niezbędną technikę automatyzacji. Są one opłacalne przede wszystkim dla przemysłu, rolnictwa i gmin. Zapewniają bowiem niezależną od pogody produkcję prądu
i stanowią możliwe do skalkulowania źródło przychodów. Produkcja biogazowni jest realizowana przez naszego partnera EnviTec Biogas.

Dlaczego optymalizujemy zasilanie z wiatrem

Zapewniamy odpowiedni ekonomicznie miks, aby zwiększyć efektywność energii w przedsiębiorstwie. Udaje się to zwłaszcza z tego względu, że zasilanie przez wiatr w naszych regionach umożliwia bardzo korzystne koszty produkcji. Dba o to nasza firma partnerska, Oldenburger Lintas GmbH, która się w tym specjalizuje.

Tak zwiększamy mobilność elektryczną

Korzystaj z technologii przyszłości już dzisiaj i zainwestuj przed swoimi konkurentami w rozbudowę mobilności elektrycznej.

Budujemy elektryczne stacje
i stacje wodorowe i koncentrujemy się zawsze na ekonomicznych rozwiązaniach, idealnie przystosowanych do potrzeb. Nasze usługi obejmują złożenie zamówienia, dostawę i instalację, a także konserwację i serwis..

Budujemy elektryczną stację ładowania

Dotyczy to wszystkich: firm, gmin, producentów żywności, restauracji czy zarządców parkingów. Zbudujemy instalację gotową do użytkowania, z całym niezbędnym wyposażeniem.

Budujemy stacje wodorowe

Tankowanie wodoru następuje prawie tak samo szybko, jak standardowych paliw. Skorzystaj ze swojej szansy. Zbudujemy stację wodorową odpowiednio do Twojego zapotrzebowania. Chcesz kupować wodór? A może produkować go samodzielnie na miejscu? Jedno i drugie jest możliwe: z odpowiednio przystosowanymi rozwiązaniami. Otrzymasz gotową instalację, od A do Z

Zasobniki energii jako zabezpieczenie przed kosztownymi przerwami zasilania

Nieprzewidywalne przerwy w dostawie prądu i spadki napięcia często prowadzą do kosztownych strat
w produkcji, przestojów i uszkodzeń urządzeń produkcyjnych. Jednak tak być nie musi. Z naszymi elastycznymi i przystosowanymi rozwiązaniami w zakresie zasobników energii skutecznie zabezpieczymy Cię przed takimi zdarzeniami. Gwarantują one nieprzerwane zasilanie we wszystkich zakresach. W naszej ofercie wykorzystujemy systemy magazynowania energii lidera technologicznego Commeo z Wallenhorst. Wyjątkowo elastyczny system pozwala na dopasowanie oferty magazynowania do indywidualnych potrzeb – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Zapewniamy zasilanie awaryjne

Nieprzerwane zasilanie (UPS) pozwala uniknąć drogich przestojów produkcyjnych lub nawet zniszczenia całych partii produkcyjnych. W gruncie rzeczy adekwatne zasilanie jest jednym z najważniejszych zakresów infrastrukturalnych instalacji produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu baterii nasze systemy magazynowania energii skutecznie temu przeciwdziałają, chronią Twoje systemy przed uszkodzeniami i zapobiegają przestojom. SCHULZ Systemtechnik zapewnia:

 • Projektowanie idealnie dopasowane do wymiarów magazynowania.
 • Konstrukcję modułową z możliwością rozszerzania.
 • Połączenie z systemami zarządzania energią.
 • Efektywne projektowanie, obsługę i konserwację,
 • transparentny monitoring.

Wraz z naszymi systemami unikniesz kulminacji obciążenia i oszczędzisz koszty

To znany problem: tymczasowe szczyty zapotrzebowania na energię elektryczną kosztują przedsiębiorstwa dużo pieniędzy. Aby rozwiązać ten problem, dostarczamy inteligentne bateryjne systemy magazynowania, które zwiększą Twoją efektywność energii. Nasze zasobniki energii na bazie litowo-jonowej w najbardziej intensywnych pod względem zużycia okresach dostarczają prąd z zasobnika i uniemożliwiają w ten sposób efektywnie kulminacje obciążenia, tak zwane piki. Takie odciążenie ma pozytywny wpływ na cenę usługi
i pozwala zaoszczędzić w dłuższej perspektywie wiele pieniędzy.

Dostarczamy alternatywy do zwiększenia mocy przyłączeniowej

Bateryjne systemy magazynowania stanowią ekonomiczną alternatywę, jeśli bez drogiej rozbudowy sieci chcemy zwiększyć moc przyłączeniową. Nasze systemy magazynowania są odpowiednie przykładowo do wspomagania instalacji, które przy produkcji prądu do własnego zapotrzebowania stawiają na fotowoltaikę lub energię wiatrową. Zwłaszcza w połączeniu z tymi odnawialnymi źródłami energii zasobniki bateryjne są szczególnie zasadne, ponieważ umożliwiają magazynowanie prądu. To szczególnie praktyczne rozwiązanie, kiedy potrzeba będzie prądu dopiero w późniejszym czasie.

Jesteśmy profesjonalistami od zasilania

Ochrona klimatu i efektywność energetyczna są dzisiaj podstawowym wymogiem w zakresie zasilania. Dotyczy to zarówno wykorzystania różnych źródeł energii, dystrybucji energii, jak i ogólnego wykorzystania systemów zarządzania energią. Oferujemy efektywne systemy, które redukują koszty robocze i zwiększają produktywność.

Czy nasze usługi w zakresie zasilania są dla Ciebie przekonujące? W takim razie skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, a znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu