Budowa rozdzielnic

Zaufaj profesjonalistom

Szafki rozdzielcze odpowiednie do potrzeb: Jak korzystać z inteligentnego projektowania 3D

Inteligentnie zbudowane rozdzielnice stwarzają decydujące warunki do sprawnego działania techniki napędowej oraz AKPiA. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi do projektowania nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy projektują, montują i podłączają urządzenia do indywidualnie zaprojektowanych rozdzielnic.

Wszystkie komponenty kupujemy od znanych producentów przy uwzględnieniu Dyrektyw Europejskich
i Polskich Norm (PN-EN 61439). Rozdzielnice także wykonujemy zgodnie z tymi przepisami. Dotyczy to także rozdzielnic, które są przeznaczone na rynek amerykański. Budujemy i certyfikujemy je zgodnie z normą UL
lub cUL.

Przy budowie rozdzielnic stawiamy na ustandaryzowane procesy przy projektowaniu i montażu – zawsze ekonomicznie i efektywnie. Zawsze potwierdzamy przed uruchomieniem prawidłowe działanie i odbiór urządzenia przez szczegółową dokumentację testowania. Maksymalne bezpieczeństwo, niezawodność bez kompromisów i bezwzględna kompetencja: to nasze cechy jako Twojego partnera.

Zredukuj koszty z połączeniami silników i przyrządów rozdzielczych

Dzięki zastosowaniu naszych połączeń silników / przyrządów rozdzielczych zwiększysz trwałość swoich napędów i zmniejszysz koszty konserwacji i eksploatacji. Połączenia silników / przyrządów rozdzielczych służą do ochrony i przełączania silników z punktu centralnego.

Takie komponenty elektryczne zawierają skoordynowane przyrządy rozdzielcze i ochronne oraz pomocnicze do sterowania i sygnalizowania. Jeśli są one wykonane w technice wtykowej, nazywa się je potocznie MCC (Motor Control Cabinet).

Dzięki naszym połączeniom przyrządów rozdzielczych MSR (CC) zachowasz elastyczność

Z naszymi połączeniami przyrządów rozdzielczych MSR trwale zwiększysz elastyczność przy wymogach automatyzacji. Z dopasowanymi połączeniami przyrządów rozdzielczych będziesz mógł optymalnie sterować, mierzyć i regulować swoje urządzenia i procesy. Takie połączone urządzenia umieszczamy w kompaktowych szafkach rozdzielczych. Przez to połączenia przyrządów rozdzielczych mogą być stosowane bardzo elastycznie. A to przekłada się na korzyści.

Potrójne korzyści naszych rozwiązań do niskonapięciowej dystrybucji energii elektrycznej

Pracujesz bardziej ekonomicznie, oszczędzasz energię i przedłużasz żywotność swoich urządzeń. Zapewniamy to z naszymi usługami w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia (nn). Umieszczone są tutaj wszystkie elektryczne urządzenia ochronne. Stanowią one ogniwo łączące między główną rozdzielnicą niskiego napięcia a odbiornikami.

W większych budynkach i zakładach przemysłowych zwykle występują jeszcze inne rozdzielnice dodatkowe
i grupowe, które również są zasilane przez nn. Integrujemy w podrozdzielniach jednostki sterowania, które odpowiednio do potrzeb przełączają i optymalizują energię elektryczną.

Główna rozdzielnica niskiego napięcia: Zapewniamy regulację

Odpowiadamy za to, aby z główną rozdzielnią niskiego napięcia (Rnn) regulowana była centralna jednostka zasilania budynku. Z reguły RGnn pozyskuje swoje napięcie przez wcześniejszy transformator MS/NS z sieci publicznej. Poprzez RGnn zasilane są dalsze podrozdzielnie. Dostarczamy rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A. Jeśli instalacje muszą pracować bez przerw, konstruujemy je redundantnie. Wszystko mamy dzięki temu pod kontrolą.

Połączenia przyrządów rozdzielczych MSR w wersji ATEX: Zabezpieczamy

Znamy także potencjalne sytuacje niebezpieczne. Do zastosowania połączeń przyrządów rozdzielczych
do pomiaru, sterowania i regulacji w strefach zagrożenia wybuchem produkujemy instalacje z odpowiednim atestem ATEX dla strefy wybuchowej pyłu 22 i strefy wybuchowej gazu 2. Od lat instalujemy systemy elektrotechniczne w takich miejscach istotnych pod względem techniki bezpieczeństwa. Skorzystaj
z naszego know-how przy budowie rozdzielnic – zapewniona jest maksymalna ochrona. 

Uproszczenie i optymalizacja budowy rozdzielnic

Aby skonfigurować instalacje odpowiednio do potrzeb, bardziej efektywnie
i energooszczędnie: Mamy rozwiązania potrzebne do budowy rozdzielnic. Produkujemy dokładnie
według potrzeb optymalizacji i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących norm i regulacji.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wykorzystaj nasze doświadczenie i skontaktuj się z nami.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu