Polityka jakości i polityka ochrony środowiska

Nasze przedsiębiorstwo postawiło sobie za wyzwanie osiągnięcie wyższych standardów jakościowych dla produktów i usług. Jest to stały element naszej polityki jakości. Ponadto zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska i dążymy do uniknięcia niepotrzebnych obciążeń środowiskowych. Aby to osiągnąć, polityka jakości i polityka ochrony środowiska zostały przyjęte w naszej firmie jako kluczowe tematy, a poniższe zasady stanowią główne wytyczne naszej polityki biznesowej:

  • Chcemy należeć do najbardziej przyjaznych dla klienta i środowiska przedsiębiorstw w branży.

Oznacza to:

  • spełnianie oczekiwań naszych klientów przez wysokiej jakości produkty, usługi, kompetentne doradztwo
    i sprawne realizowanie zamówień.
  • spełnianie innych wiążących zobowiązań poprzez zgodność prawną i skuteczny system zarządzania.
  • nieustanne doskonalenie przedsiębiorstwa / poprawa jakości.
  • pozyskiwanie zaufania i uznania u naszych kontrahentów poprzez nasze działania i w ramach naszej codziennej pracy.
  • umowy jakościowe, które zawieramy z naszymi klientami i dostawcami, są wiążące także dla wszystkich funkcji wewnętrznych.
  • tworzenie środowiska pracy, które da każdemu pracownikowi możliwość zmotywowanego i zaangażowanego realizowania tego wyzwania i równocześnie ochrony środowiska.

Wszystkie te wymogi są kryterium ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i procesów zarządzania. Wymaga to w szczególnym stopniu systematycznego wskazywania pracownikom celów działań jakościowych i środowiskowych oraz szkolenia przy użyciu odpowiednich metod, aby możliwe było osiągnięcie wyznaczonych celów.

Stale dążymy do tworzenia środowiska pracy, które da każdemu pracownikowi możliwość zmotywowanego
i zaangażowanego realizowania tego wyzwania i równocześnie ochrony środowiska. Tylko przez wkład każdego pracownika na rzecz jakości produktów i usług może udać się dostarczanie doskonałych wyników pracy zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz, na rzecz klientów, a także osiągnięcie wysokiego stopnia zadowolenia klientów ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem.