Sprawnie i bezpiecznie

Ultrawydajny montaż samochodów: nowy system sterowania z inteligentną koncepcją bezpieczeństwa

W procesach produkcji samochodów systemy transportowe bez kierowcy (AGV) coraz częściej zastępują klasyczne przenośniki platformowe i elektryczne kolejki podwieszane (EHB). Ich zaletą jest łatwa zmiana trasy lub linii i wygodne przełączanie między trybem ciągłym a cyklicznym. Umożliwiają także sprawny montaż i maksymalną elastyczność ze względu na możliwość rozbudowy poszczególnych modułów bez ingerowania w strukturę budynku.

Od producenta pojazdów transportowych, BÄR Automation, otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie nowego systemu sterowania według standardów automatyzacji obowiązujących u jednego z producentów pojazdów. „Wcześniej, przy podobnym zadaniu dla innego producenta urządzeń, zgromadziliśmy kompleksową wiedzę, co stanowiło nasz atut”, opowiada nasz kolega Mark Borowsky, kierownik projektu w ramach tego zlecenia. Oprócz systemu sterowania dostarczyliśmy także instalację elektryczną do stacji ładowania akumulatorowych systemów transportowych oraz urządzenia peryferyjne do przenośników i sieci WLAN, a także zrealizowaliśmy proces konstrukcji i montażu.

Drobnym wyzwaniem była koncepcja bezpieczeństwa. AGV musi natychmiast się zatrzymać, gdy w jego pobliżu znajdą się ludzie. Standardowo jest to możliwe dzięki polu skanującemu skanera ochronnego, które bada teren. Jednak wydajna praca operatorów jest możliwa jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni, czyli przy jak najmniejszym obszarze monitorowania.

We współpracy z firmą BÄR rozwiązaliśmy ten problem instalując dodatkowy, bezpieczny układ monitorowania odległości w ramach systemu sterowania urządzeniem. Zapewnia on przemieszczanie się AGV w rejonie przenośników przy wykorzystaniu minimalnego pola skanowania. Dopiero po przekroczeniu stale monitorowanej odległości minimalnej urządzenie aktywuje bezpieczny proces zatrzymania. Dzięki temu opracowany według standardów koncernu system sterowania zapewnia sprawne procesy w ramach produkcji i minimalizuje okresy przestojów.

„Kompleksowe zrozumienie potrzeb związanych z produkcją pojazdów i powiązanymi procesami oraz wysoka elastyczność firmy SCHULZ umożliwiły, mimo bardzo napiętego harmonogramu, sprawny i terminowy przebieg produkcji”

tak Philip Kirmse, kierownik projektu w BÄR Automation, podsumował współpracę.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu