Technika magazynowa

Wszystko w jak najlepszym porządku: Zwiększaj swoją efektywność z właściwym rozwiązaniem magazynowym

Czy całkowicie wyczerpujesz wysoki potencjał swojej logistyki wewnętrznej?

Z optymalną techniką magazynową w sposób ciągły zwiększać będziesz ekonomiczność i efektywność swojej produkcji. Dlatego indywidualne, dopasowane do potrzeb doradztwo jest bardzo ważne.

Dostarczamy przyjazną dla użytkownika technikę magazynową i włączamy ją w dopasowany sposób w Twoje przedsiębiorstwo – od systemu ręcznego półautomatycznego po złożone, całkowicie zautomatyzowane rozwiązanie magazynowe. Dzięki temu można osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie logistyki.

Właściwa technika magazynowa: Większe tempo wewnętrznego przepływu materiałów

Szczególne znaczenie ma dokładna analiza przepływu materiałów. Często system magazynowy jest planowany niezależnie od otoczenia produkcyjnego: to błąd, który przy współpracy z nami nie nastąpi. Opracujemy i zoptymalizujemy Twoją trwałą technikę magazynową, aby powiązać ze sobą logistykę
i produkcję oraz zapewnić nieprzerwany, elastyczny przebieg.

Przy planowaniu korzystaj z naszego oprogramowania symulacyjnego: Wraz z nim znacznie łatwiej będzie zidentyfikować słabe punkty, określić potencjały ulepszeń i porównywać systemy regałowe. Śledzimy drogę, którą pokonują poszczególne komponenty produktu w przedsiębiorstwie zanim powstanie z nich produkt końcowy. Tylko w ten sposób można znaleźć optymalny system magazynowy. Dzięki dopasowanemu wyposażeniu magazynowemu i technologii przenośników zapewnione są szybszy i bardziej precyzyjny przepływ materiału i zoptymalizowany łańcuch zaopatrzenia.

Znajdź wraz z SCHULZ odpowiedni system zarządzania magazynem

Regały paletowe, automatyczne magazyny wysokiego składowania, regały przelotowe, magazyny na drobne części lub przesuwny regał na wymiar. U nas znajdziesz szeroki zakres techniki magazynowej do różnych wymogów w różnych branżach. Korzystaj z naszej fachowej wiedzy dla osiągnięcia korzyści w stosunku do konkurencji:

#1 Systemy regałowe

Każde magazynowanie wymaga innych procedur. Inteligentne rozwiązania magazynowe przyspieszają procesy robocze i optymalizują zapotrzebowanie na miejsce. Zwiększają one też efektywność i minimalizują koszty robocze. Najpierw analizujemy procesy robocze i logistyczne klienta, a następnie oferujemy system regałowy, który jest idealnie do nich dopasowany.

Szczegóły naszego know-how:

  • regały paletowe, regały przelotowe, regały wjazdowe
  • regały półkowe podłogowe, regały z dużymi półkami
  • płaszczyzny pośrednie i podestowe
  • wózki
  • cloud
  • systemy podwiesi
  • zautomatyzowane magazynowanie drobnych elementów
  • zautomatyzowane palety magazynowe

#2 Urządzenia obsługujące regały

Urządzenia obsługujące regały (niem. RBG) odgrywają decydującą rolę w zakresie efektywności i wydajności w magazynie wysokiego składowania. Muszą one być wytrzymałe, niezawodne, precyzyjne i muszą bezpiecznie realizować swoje zadania. Dostarczamy urządzenia obsługujące regały w różnych wariantach do wielu zastosowań.

Szczególna korzyść: dzięki budowie modułowej w każdej chwili można je rozszerzać bez dodatkowych komplikacji. Inteligentne systemy sterowania zapewniają oprócz tego autonomiczne magazynowanie
i wydawanie z magazynu i koordynują współpracę wielu pojedynczych RBG. Nasi klienci zyskują dzięki
temu najwyższą elastyczność i zabezpieczenie na przyszłość.

Prosta sprawa: inteligentny system zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem, w skrócie: LVS, jest sercem techniki magazynowej. Zarządza on wszystkimi procesami i całkowicie odtwarza ruchy towarów. To inteligentne narzędzie przedstawia transparentnie wyposażenie magazynu i jest w stanie obrazować dowolną liczbę magazynów.

magazynowaniu system nie tylko proponuje odpowiednie miejsce, ale też fachowiec prowadzi bezpośrednio do celu. Pozwala to oszczędzić znaczne koszty robocze, a także umożliwia maksymalizację ekonomiczności utrzymania magazynu i produkcji. Przez proste użytkowanie i mobilną obsługę zwiększa się oprócz tego motywacja pracowników.

Skontaktuj się z nami i zoptymalizuj swoją technikę magazynową. Zapraszamy do kontaktu!

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu