Technologia przenośników

Optymalizacja logistyki wewnętrznej

Z indywidualnymi urządzeniami integracja przepływu materiałów
w procesach produkcyjnych

Elementy montażowe, personel lub produkty: Systemy przenośnikowe mają różne warianty. Zoptymalizujemy Twoją technologię przenośników i zrealizujemy inteligentne urządzenia, które można ekonomicznie i szybko integrować w procesie produkcyjnym. Zyskujesz przy tym całościowe rozwiązanie: SCHULZ zapewnia wsparcie, od planowania po realizację oraz odpowiada za konserwację i serwis. Zwiększaj efektywność swojego przepływu materiału i zapewnij najlepszą możliwą logistykę wewnętrzną – z naszą fachową wiedzą
o różnych systemach.

Technologia przenośników – nasze silne strony

Jesteśmy kompetentnym partnerem w dziedzinie technologii przenośników i systemów transportowych. Szczegóły naszego know-how:

#1 Systemy transportowe bez kierowcy

Systemy transportowe bez kierowcy, w skrócie: FTS, wyróżniają się wysoką elastycznością
i ekonomicznością. Realizujemy instalacje od małego układu z tylko trzema FTS do kompletnych linii montażowych z automatycznym przyjmowaniem i odkładaniem, przekraczaniem dróg itp. – w sposób indywidualnie dostosowany do wymogów. We współczesnych systemach integrujemy przenoszenie energii zwykle w ułożony w podłodze przewód indukcyjny. Przesyłanie danych następuje często z modulacją, równolegle lub bezpośrednio przez WLAN.

#2 Kolejki podwieszane

Wraz z kolejką podwieszaną (EHB) oferowany jest wysoce elastyczny system transportowy, który narodził się przy skomplikowanych wymogach. Można optymalnie zintegrować EHB w procesach produkcyjnych i łączyć
z innymi systemami transportowymi. Takie połączenie powstaje np. w przypadku zsynchronizowanych stacji odkładania, gdy EHB wyrównuje pozycję na położonej poniżej taśmie płytowej przesuwnej, opuszcza nosiwo przez inteligentny sterownik i przekazuje je.

Nasza wiedza specjalistyczna do rozwiązań sterowania:

 • autonomiczne sterowanie (swobodny przejazd przy wolnym odcinku/wolnej szynie) 
 • informacja do nadrzędnego systemu sterowania procesami 
 • technika kamer do kontrolowania złożonych zadań (np. blokada ramienia przechylnego) 
 • zwiększenie bezpieczeństwa przy zatrzymaniu i ruszaniu 
 • przekazywanie innym stacjom obróbki (także zmiana poziomu) 
 • zasilanie 12-woltowe zawiesi 
 • dokładne sterowanie pozycją / tryb synchroniczny w czasie podnoszenia 

#3 Kolejki podwieszane do dużych ciężarów

Taka specjalna elektryczna kolejka podwieszana jest przeznaczona do transportu dużych ciężarów. Wykonana dwutorowo i zwykle wyposażona w zawiesia nożycowe, dzięki naszym systemom sterowania umożliwia przesuw w danym kierunku i podnoszenie przy różnych prędkościach i pozycjach. Zależnie od wymogów i wytycznych stosujemy różne sterowniki mechanizmów jezdnych (przykładowo VASS, INTEGRA). Poprzez wymianę komunikatów przez szynę danych sterowniki mechanizmów jezdnych otrzymują informacje o jeździe od naszych nadrzędnych PLC.

Sprawdzone funkcjonalności PLC:

 • ergonomiczne, indywidualnie dopasowane do poszczególnych pracowników regulowanie wysokości roboczej
 • tryb czyszczenia
 • tryb konserwacyjny
 • symulacja/obwody

#4 Podłogowa technika transportowa

Do sterowania instalacjami transportowymi poniżej transportowanego przedmiotu oferujemy różne systemy:

 • przenośniki rolkowe (skidy)
 • technika transportowa skidów stosowana jest w branży motoryzacyjnej głównie przy konstruowaniu karoserii, w lakierni i przy montażu końcowym.
 • przenośniki łańcuchowe punktowe
 • są one idealne do transportu i pozycjonowania palet i kontenerów siatkowych.
 • przenośniki łańcuchowe (skidy)
 • ten system transportu pracuje ze skidem, który jest poruszany przez dwa łańcuchy lub jeden łańcuch z równoległymi rolkami.
 • transportowa technika ogniwowa i płytowa
 • te systemy transportowe są odpowiednie do średnich i dużych ciężarów. Możliwe jest także transportowanie pracowników.
 • łańcuchy pasowe i ogniwowe
 • systemy transportowe z łańcuchami pasowymi i ogniwowymi tworzą zwykle powierzchnię zabezpieczoną przed potykaniem się o pozostałą część podłogi.

#5 Taśmy transportowe dla pracowników

Do prac montażowych przy pojazdach odpowiednie są specjalne taśmy transportowe dla pracowników. Zapewniają one synchroniczny transport personelu montażowego. Jeśli pracownicy nie muszą być przewożeni, zwiększa się jakość pracy, podczas gdy maleją zmęczenie i wysiłki. Przy użyciu regulowanej przez przetwornik częstotliwości układów napędowych możemy zsynchronizować taśmę transportową dla pracowników przy uwzględnieniu taktu, zatrzymania rampy i taśmy, odpowiednio do taśmy głównej – zarówno przy krótkich taśmach z ogniwami łańcuchowymi, jak i przy długich taśmach ciągłych, które transportują całe zespoły i wózki narzędziowe.

#6 Transport zbiorników/zasobników

Szukasz technologii przenośników do transportowania drobnych części? Pojemnik na drobne części (KTB) jest tutaj właściwym wyborem. Dostępne jako pojedyncze pojemniki lub układane na paletach: dostarczamy kompletną technikę elektryczną, systemy sterowania i technikę identyfikacyjną z integracją ERP do optymalnego realizowania procesów logistycznych.

Nasze usługi szczegółowe:

 • technika identyfikacyjna: kamery, kod kreskowy, RFID
 • automatyczna paletyzacja/depaletyzacja
 • komputer przepływu materiału
 • integracja z systemami ERP

#7 Technika transportowania palet

Do transportu wewnątrzzakładowego całych palet oferujemy specjalne systemy transportowania palet (technika transportowania palet – PFT). Wraz z naszymi systemami sterowania elastycznie i ekonomicznie integrujemy technologię przenośników w każdym procesie roboczym. W każdej chwili wykonamy też chętnie odpowiednie rozszerzenie. Energooszczędne układy napędowe zapewniają sprawny transport, np. między produkcją, magazynem, komisjonowaniem i wysyłką. Twoje korzyści: niższe koszty robocze i perspektywiczna technika.

Oczekujesz indywidualnej, efektywnej technologii przenośników do swojej produkcji? W takim razie SCHULZ to właściwy wybór. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji: wspólnie zrealizujemy Twoją inwestycję.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu