Cyfrowe smart factory

Oszczędność czasu i pieniędzy

Jak inteligentne metody wskazują drogę w projektowaniu

Z cyfrowym smart factory systematycznie rozbudowujesz swoją pozycję wobec konkurencji. SCHULZ Systemtechnik udostępnia w tym zakresie różne metody. Zaliczają się do nich planowanie 3D, symulacja
i uruchomienie wirtualne. Przekłada się to na efektywne, elastyczne i stabilne przyszłościowo systemy produkcyjne. Cyfrowa fabryka jest uzupełniana przez Product Lifecycle Management (PLM), przy czym produkty i ich wytwarzanie są oceniane w całym cyklu życia produktu.

Do 40 %: oszczędności czasu
z cyfrowym smart factory w PLM

Centralnym tematem Przemysłu 4.0 i IIoT (Industrial Internet of Things) jest ocena produktu w całym cyklu życia. Dzięki temu osiągasz znaczną oszczędność kosztów i oszczędzasz dużo czasu: do 40% przy realizacji projektu. Udaje się to przez krótszy czas realizacji projektów, mniejszą liczbę przyłączy i większą transparencję danych. Odpowiada za to efektywny układ i połączenie trzech zakresów automatyzacji: mechaniki, elektrotechniki i informatyki. Łączymy je cyfrowo. Etapy projektowania produktu mogą być odtwarzane transparentnie i bez przerw, ponieważ zawiera on wszystkie informacje i samodzielnie wskazuje maszyny, przy użyciu których należy wykonać etapy robocze. Produkty, które są transparentne przez cały cykl życia, w przyszłości mogą samodzielnie przechodzić do trybu konserwacji lub utylizacji. Efektywność
w najczystszej postaci.

Wyszukiwanie błędów przy pomocy symulacji wyprzedzające ich wystąpienie

SCHULZ Systemtechnik przyspiesza realizację i minimalizuje liczbę błędów instalacji. Mianowicie: trzy dyscypliny techniki automatyzacji (mechanika, elektrotechnika, informatyka) pracują u nas równolegle – dzięki symulacji wirtualnej. Dzięki temu cała instalacja jest dostępna znacznie szybciej . Oprócz tego odtwarzanie cyfrowe pozwala przedstawiać możliwe alternatywy i potencjał optymalizacji. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Zachowania instalacji i produktów są symulowane w modelu 3D z uwzględnieniem szczegółów. Dopiero kiedy wszystko się zgadza i wszystkie błędy są wykluczone, następuje rzeczywiste uruchomienie, sprawnie i bez opóźnień. Oznacza to: oszczędność czasu i pieniędzy.

Z symulacją procesów optymalizacja produkcji – także przy przebudowach

Cyfrowa fabryka to wirtualne odwzorowanie Twoich instalacji produkcyjnych, które wskazuje alternatywne przebiegi produkcji i potencjał optymalizacji w zakresie techniki produkcyjnej. W fabryce wszystkie obiekty,
wzajemne powiązania i relacje są natychmiast widoczne. W ten sposób można zabezpieczyć procesy,
i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian w odniesieniu do czasu taktowania. Także wymagane zaangażowanie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej planowane.

SCHULZ Systemtechnik osiąga to z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie kroki łańcucha tworzenia wartości. Symulacja procesowa opłaca się nie tylko dla nowych zakładów i instalacji. Także wirtualna rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego ma w sobie potencjał, o ile planowane są większe przebudowy. Poprzez symulację procesową przy projektowaniu unika się błędów i redukuje koszty. Poprzez taką procedurę zyskuje się czas. To proste, ponieważ realne uruchomienie przebiega znacznie szybciej.

Symulujemy z robotami i unikamy zatorów w produkcji

Równoczesne zwiększanie jakości planowania i produkcji oraz minimalizowanie ryzyka: udaje się to z symulacją robotów. Przez zbliżoną do rzeczywistości symulację robotów i systemów narzędziowych jeszcze przed realnym wdrożeniem możemy przedłożyć odpowiednią propozycję optymalizacji. W tym cyfrowym otoczeniu możemy też umieszczać ludzi i maszyny oraz odwzorowywać ich interakcje. Procesy automatyzacji optymalizujemy już wcześniej i wykrywamy błędy procesowe i utrudnienia zanim faktycznie wystąpią.

Symulacja przepływu logistycznego i przepływu materiałów: ciągłe i w czasie rzeczywistym

Zysk jest trwale zwiększany także wówczas, kiedy efektywność produkcji i logistyki również się wyczerpie. Dlatego symulujemy przepływ materiału w procesach produkcyjnych i montażowych, przy konserwacji
i naprawach, a także w magazynach, warsztatach. Nie tylko podczas planowania nowych instalacji, ale także podczas uruchomienia, w bieżącym trybie roboczym i przy modernizacji. Tym samym optymalizujemy
w sposób ciągły ekonomiczne prowadzenie przedsiębiorstwa. W połączeniu z naszą technologią sterowania procesami następuje to nawet w czasie rzeczywistym. Efektywnie oszczędza to zasoby.

Cyfrowe smart factory i jego korzyści w skrócie

Co można osiągnąć szczegółowo przy pomocy cyfrowego smart factory:

  • zwiększenie produktywności o min. 10%
  • optymalizacja procesów
  • zmniejszanie kosztów produkcji
  • skrócenie czasu wprowadzania na rynek o min. 60%
  • optymalne wykorzystanie powierzchni
  • polepszenie czasu produkcji
  • wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • zmniejszenie kosztów o min. 40%

Jak widać: SCHULZ Systemtechnik realizuje tylko takie rozwiązania, z których można trwale osiągać korzyści. Jesteś zainteresowany jeszcze szybszym rozwojem? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu