Sterowanie procesami w zakładach chemicznych

Zabezpieczamy i zwiększamy produkcję

PRECYZJA I NIEZAWODNość: NASZA TECHNOLOGIA AUTOMATYZACJI
DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Chyba w żadnej innej branży wiarygodne wyniki pomiarów i precyzyjne procesy sterowania nie są tak ważne, jak w przemyśle chemicznym. Sterujemy procesami produkcyjnymi, od przygotowania partii, przez dozowanie, po procesy w reaktorach, dokładnie i bez strat tarcia. Gwarantujemy całkowicie automatyczną kontrolę procesową: także przy instalacji w strefach ochrony przeciwwybuchowej i produkcji zabezpieczonych rozdzielnic zgodnie z normą ATEX.

Oprócz tego technologia sterowania procesami w zakładach chemicznych każdorazowo musi umożliwiać adaptację i w krótkim czasie przestawienie na zmienione warunki ramowe, aby można było zminimalizować przestoje produkcyjne. Nasz system sterowania procesami do instalacji chemicznych skutecznie spełnia
te wymogi.

CIĄGŁA optymalizACJA produkcjI

SCHULZ productionstar® dostarcza w sposób ciągły ważne parametry robocze i umożliwia tym samym optymalizację produkcji nawet w czasie rzeczywistym. Również pod względem zrównoważonego rozwoju
nie uznajemy kompromisów. Łączymy pozyskiwanie i analizę danych procesowych oraz zużycia energii.

W ten sposób zapewniamy nie tylko optymalne zużycie energii przy produkcji, ale też redukujemy systematycznie niepotrzebne koszty. Oprócz tego modułowa architektura systemowa umożliwia w każdej chwili rozszerzenia i zmiany. W krótkim czasie można przestawić się na zmienione warunki ramowe.
Jednak z naszą technologią sterowania procesami w zakładach chemicznych możemy zrobić jeszcze więcej.

Nasze usługi w zakresie przemysłu chemicznego w zestawieniu 

Przejmujemy planowanie, projektowanie i realizację projektów.
Oprócz tego oferujemy szeroki wybór dalszych rozwiązań:

 • technologię sterowania procesami w postaci modułów do pojedynczych instalacji i całej produkcji
 • innowacyjne koncepcje wizualizacji
 • ciągłą technikę automatyzacji
 • budowę instalacji techniki procesowej i magazynów zbiornikowych
 • procesy dozowania, mieszania i ważenia dla substancji stałych i cieczy
 • obsługę drobnych komponentów
 • integrację systemów zarządzania magazynem
 • integrację z systemami ERP
 • ciągłą digitalizację procesów w rozumieniu Przemysłu 4.0
 • całkowicie automatyczną kontrolę procesów
 • instalację i konfigurację w strefach zagrożonych wybuchem oraz produkcję rozdzielnic według normy ATEX

Inny kluczowy aspekt naszej ekspertyzy dotyczy bezpiecznej produkcji.

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Zapewniamy bezpieczeństwo instalacji w sektorze petrochemii 

Przy kontakcie z gazem i substancjami wybuchowymi należy przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w tych pracach w zakresie instalacji techniki procesowej
i w zakresach ochrony przeciwwybuchowej.

Nasza wiodąca dziedzina: Instalacja i konfiguracja systemów elektrotechniki do transportu mediów płynnych i gazowych. Wszystkie prace są realizowane przez wewnętrznych, wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Oprócz tego udostępniamy również technologię armatur i zasuw do transportu gazów i cieczy.
Oferujemy:

 • projektowanie, instalację i utrzymanie instalacji zagrożonych wybuchem
 • wyposażenie elektrotechniczne do instalacji zagrożonych wybuchem
 • technikę pomiarową, sterowania i regulacji z wewnętrznymi czujnikami i elementami wykonawczymi
  w branży gazu ziemnego, ropy naftowej i petrochemii
 • projektowanie, instalację i konserwację technologii armatur i zasuw do transportu mediów płynnych oraz gazowych
 • projektowanie, programowanie i wizualizację systemów sterowania procesami razem z technologią sieciową
 • wspomagane przez CAD przygotowywanie dokumentacji w EPLAN, AutoCAD, ELCAD, Promis, E³
 • przeszkolonych przez TÜV, oficjalnie powołanych pracowników
 • zaawansowane zarządzanie magazynem produktowym do stref zagrożenia wybuchem
 • serwis 24-godzinny

Najnowsza technologia sterowania procesami w zakładach chemicznych dla większego bezpieczeństwa i produktywności

Elastyczność, precyzja, bezpieczeństwo i efektywna produkcja – możesz mieć to wszystko
z jednego w pełni zautomatyzowanego źródła. Możemy to zaoferować za pomocą naszej technologii sterowania procesami w zakładach chemicznych.

Zapraszamy do kontaktu, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa chemicznego. Oprócz tego możemy zoptymalizować Twoją produkcję także w zakresie farmacji. Skorzystaj z naszej ekspertyzy.

REFERENCJE Z ZAKRESU PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu