Logistyka produktów karmy i usługi portowe

Największa powiązana instalacja silosowa w Europie

Idealnie dostosowane do siebie procesy zapewniają największą wydajność

W dolnosaksońskim Brake (Unterweser) firma J. MÜLLER Weser GmbH & Co. KG użytkuje największą powiązaną instalację silosową w Europie. Usługodawca portowy prowadzi tam port importowy z codzienną wydajnością rozładunkową 200 000 ton karmy i zboża.

Lokalizacja stwarza idealne warunki do przeładunku, przechowywania, przetwarzania i transportu najróżniejszych towarów rolniczych. Pojemność magazynowa 512 000 ton oraz wydajne instalacje samoobsługowe zapewniają, że klienci mogą odbierać towary just in time i całkowicie elastycznie. Również położenie jest optymalne. Firma Brake znajduje się bowiem pośrodku międzynarodowych logistycznych ciągów rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie północnoniemieckiego przemysłu uszlachetniającego.

„Od wielu dziesięcioleci jesteśmy powiązani z tą gałęzią przemysłu. Dokładnie znamy wymagania branżowe i dokładnie dostosowujemy do nich automatyzację”, mówi Burkhardt Arends, odpowiedzialny pracownik dystrybucji w naszym zakładzie Visbeker.

Pięć obszarów silosowych znajduje się na terenie portu w Brake. Tutaj kierujemy wszystkim − od przyjęcia, przez czyszczenie i suszenie, po zmagazynowanie, przetwarzanie i przeładunek. Instalacja jest obsługiwana z wykorzystaniem innowacyjnej koncepcji wizualizacji w połączeniu z naszym systemem sterowania procesami ProControl.

„Decydujące znaczenie ma przy tym idealnie dostosowane do siebie współdziałanie przebiegów procesów, które funkcjonuje tylko dzięki obszernej wymianie danych i informacji”, mówi Burkhardt Arends. „Dlatego wszystkie urządzenia i maszyny są ze sobą połączone w sieć”.

Całkowicie automatycznie system rejestruje wszystkie dane procesowe i przejrzyście je przetwarza. Z jednej strony ważna jest możliwość śledzenia, ponieważ każde zdarzenie może zostać przyporządkowane do produktu i zlecenia klienta. Z drugiej strony informacje służą kadrze zarządzającej do poprawy przebiegów procesów, minimalizowania przestojów oraz zapewniania jakości.

Również w każdej chwili można sprawdzić parametry właściwe dla urządzenia, np. wskaźnik dyspozycyjności, wskaźnik wydajności oraz średni czas pracy między awariami urządzenia. W ten sposób można łatwo mierzyć postęp i stopień realizacji ważnych celów, a także ekonomicznie i efektywnie kierować wszystkimi procesami. Największa zaleta: J. Müller może reagować w czasie rzeczywistym oraz w razie potrzeby przejść na alternatywne zasoby. Kosztowne czasy awarii zostają zredukowane do minimum.

Rozmiary w zakładzie Brake są ogromne. Najnowsza wieża silosowa ma 80 m wysokości − znacznie więcej niż większość wież kościelnych. Ta wysokość jest przytłaczająca również dla J. MÜLLER. Dlatego przedsiębiorstwo utworzyło na górze bardzo atrakcyjną salę konferencyjną, z dostępem do platformy widokowej, z której roztacza się przepiękny widok na powiat Weser.

Nie mniej imponujące jest stanowisko sterowania, z którego kierowana i nadzorowana jest cała praca na obszernym terenie zakładu. Tutaj doprowadzane są wszystkie informacje techniczne o urządzeniu i mogą być śledzone na 19 dużych monitorach.

Od wielu dziesięcioleci jesteśmy powiązani z tą gałęzią przemysłu. Znamy dokładnie wymagania właściwe dla branży i dokładnie do nich dostosowujemy automatyzację.

Burkhardt Arends, odpowiedzialny przedstawiciel handlowy SCHULZ Systemtechnik

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu