Automatyzacja zakładów farmaceutycznych

Dla najwyższej precyzji

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM WYTWARZANIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

W przemyśle farmaceutycznym istotne jest przestrzeganie określonych ilości i regulacji. Kluczowe zasady to: unikanie kontaminacji za wszelką cenę, a każdy krok podczas wytwarzania produktów i substancji wyjściowych musi być powtarzalny i umożliwiać weryfikację. Czy to przy uperyzacji, przy procesach drażowania, czy też przy wytwarzaniu ekstraktów:

jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i wykonujemy automatyzację zakładów farmaceutycznych dostosowaną do potrzeb.

Automatyzacja zakładów farmaceutycznych

Korzyści:

  • sterowanie wszystkimi procesami produkcji 
  • optymalne dopasowanie sensoryki i aktoryki 
  • modułowa budowa systemów sterowania w celu umożliwienia stopniowej automatyzacji 
  • kontrola stałości temperatury i dokładności przepływu 
  • certyfikaty na prace w strefach zagrożonych wybuchem pyłu (ATEX) 

NASZE USŁUGI DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Bezbłędny proces: dzięki najlepszej kontroli jakości

Zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym konieczna jest wysoka precyzja w odniesieniu do temperatury, ilości i ciśnienia. Już najmniejsze odstępstwa w produkcji lub w instalacji mogą mieć fatalne skutki
dla produktów farmaceutycznych i w znacznym stopniu stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Aby uniknąć błędów i odstępstw, warto zdecydować się na automatyzację maszyn i urządzeń. Przeanalizujemy Twoje procesy, zbadamy ewentualne słabe punkty i opracujemy dla Ciebie indywidualne rozwiązanie. W ten sposób zwiększysz znacznie ekonomiczność i bezpieczeństwo produkcji.

Idealne rozwiązanie do aplikacji
w farmacji: asystent ds. receptur

Nasz inteligenty system procesowy dla zakładów farmaceutycznych składa się z różnych pomocnych modułów, które można później rozbudowywać. Oto jeden z nich: asystent ds. receptur. Zna on wszystkie parametry systemowe instalacji. Moduł rejestruje i protokołuje każdą nawet najmniejszą sprawę w procesie – przykładowo pod względem temperatury, stopnia wypełnienia, podciśnienia, reaktora, mieszadła, nadciśnienia i wartości pH.

Równie łatwo można rejestrować wpisy ręczne. Jeśli wszystko jest prawidłowe, można wygenerować nowy produkt, za pomocą jednego przycisku. Jak wynika z naszego doświadczenia, projekt receptury jest bardzo bliski uzyskanemu wynikowi końcowemu, a drobne korekty można łatwo zintegrować w nowej recepturze.

Wybierz profesjonalistę w tej dziedzinie – SCHULZ

Czy to przy pracy wyłącznie z roślinnymi substancjami czynnymi, czy też w segmencie chemicznym: nasze indywidualne rozwiązania w zakresie automatyzacji są odpowiednie do wszystkich procesów farmaceutycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o modułach naszego systemu zarządzania procesami, realizacji, naszych kompetencjach w zakresie przemysłu farmaceutycznego lub o automatyzacji zakładów farmaceutycznych? Chętnie służymy radą, odpowiadamy na pytania i zapraszamy do kontaktu.

REFERENCJE Z ZAKRESU PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu