Systemy wentylacyjne i systemy klimatyzacji

Skuteczne czyszczenie, wentylacja i chłodzenie dla przemysłu i rolnictwa

Niższa emisja, dobry klimat: Wiemy, co robić

Wieloletnie doświadczenia w zakresie systemów klimatyzacji i systemów powietrza odlotowego sprawiają, że jesteśmy pionierami tej technologii. Aby możliwa była bezpieczna produkcja, zapewnienie wystarczającej ochrony przed imisjami i przyspieszenie koniecznej procedury wydawania zezwoleń, potrzeba dziś skutecznej techniki oczyszczania powietrza odlotowego.

Zadbamy o to dla Ciebie! SCHULZ oferuje płuczki powietrza odlotowego do różnych branż: do rolnictwa
i przemysłu spożywczego, przemysłu chemicznego, do ubojni i zakładów przetwórczych i do instalacji osuszania pozostałości fermentacji i biogazowni. Nasze systemy powietrza odlotowego w zestawieniu:

Oczyszczanie powietrza EMMI wywiewanego do przemysłu

Jesteśmy ekspertami w zakresie czystego powietrza odlotowego. Do zakresu przemysłowego oferujemy montaż różnych systemów oczyszczania powietrza odlotowego EMMI (Emission Minimizer).

W zależności od wymogów musimy usuwać z powietrza wywiewanego różne składniki, takie jak pył, zapachy, zarazki lub szkodliwe gazy. Wysoko obciążony strumień powietrza odlotowego procesowego należy traktować inaczej niż odsysanie powietrza z pomieszczenia. Opracujemy indywidualny system powietrza odlotowego EMMI, który dokładnie odpowiada danemu przypadkowi zastosowania.

Korzystaj z naszej specjalizacji w zakresie szczególnie efektywnych energetycznie systemów czyszczenia. Instalacje pracują skutecznie i samowystarczalnie. Regularna obsługa i konserwacja po instalacji przez nasz wykwalifikowany personel – także przez niezależne lokalizacyjnie wsparcie – zapewniamy oprócz tego wysokie bezpieczeństwo robocze.

EMMI system powietrza odlotowego: W SCHULZ wszystko z jednego źródła

  • asysta przy procesie wydawania zezwolenia
  • planowanie instalacji
  • montaż i konfiguracja instalacji
  • uruchomienie
  • szkolenie
  • konserwacja

Efektywność oczyszczania: W zależności od wymogów, przykładowo

  • co najmniej 95% NH³
  • co najmniej 95% H²S
  • mniej niż 500 GE/m² (zapach surowego gazu nie jest odczuwalny)

Oczyszczanie powietrza odlotowego EMMI do hodowli drobiu

Oczyszczanie powietrza odlotowego przy zatwierdzaniu obiektów gospodarskich odgrywa istotną rolę. Uprość skomplikowany proces wydawania zezwolenia przez inwestycję w innowacyjną instalację oczyszczania powietrza odlotowego SCHULZ. Jest to nie tylko bardzo skuteczny środek do redukcji amoniaku, pyłu, zarazków i zapachów, ale też zwiększa akceptację w sąsiedztwie i przyczynia się do ochrony środowiska.

Wraz z naszym certyfikowanym przez DLG systemem powietrza odlotowego EMMI zapewnij dobry klimat
w budynku gospodarskim i mniejszy nakład dla pracowników: dzięki automatyzacji oczyszczanie powietrza odlotowego jest tak bardzo samowystarczalne, że realizowane zadania są redukowane do minimum.

Równocześnie można całkowicie uniknąć osadów powodowanych przez automatyczne czyszczenie separatorów kroplowych podczas całego procesu tuczenia.

Dalsza korzyść: dzięki czystym separatorom kroplowym maleje strata ciśnienia w czyszczeniu powietrza odlotowego i równocześnie redukcji ulega ilość zarazków wychodząca z budynku gospodarskiego.

Jako pierwsze przedsiębiorstwo na rynku zdaliśmy test DLG Signum dla hodowli drobiu i spełniamy już dzisiaj przyszłe wymogi europejskiej dyrektywy BVT.

Efektywność oczyszczania

EMMI PIG – SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA WYWIEWANEGO DO TWOJEJ FERMY TRZODY CHLEWNEJ

Wyjątkowo wysoka wydajność filtra na najmniejszej powierzchni: większa efektywność dla rolnictwa

Nasze wydajne i niezawodne systemy oczyszczania powietrza wywiewanego są również przydatne
w profesjonalnej hodowli trzody chlewnej. Naszą najnowszą atrakcją jest EMMI Pig – płuczka powietrza wywiewanego, którą opracowaliśmy specjalnie do bezściółkowej hodowli trzody chlewnej.

System jest dwustopniową, działającą na mokro płuczką chemiczną powietrza wywiewanego wykorzystującą kwas i znajdującą się za nią biopłuczką do oddzielania pyłu, amoniaku i zapachu poprzez wentylację górną.
Za obydwoma etapami oczyszczania znajduje się separator kropel, który minimalizuje uwalnianie aerozoli podczas oczyszczania powietrza wywiewanego i dodatkowo ogranicza uwalnianie drobnoustrojów ze stodoły.

EMMI Pig przekonuje wyjątkowo wysoką powierzchnią filtracyjną wynoszącą 5000 m³/(m²h). Umożliwia to niezwykle kompaktową, oszczędzającą miejsce i elastyczną konstrukcję. W ten sposób można znacznie obniżyć koszty inwestycji i cieszyć się większą opłacalnością i wydajnością.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Powietrze wywiewane jest usuwane z boksów za pomocą wentylatorów i równomiernie tłoczone przez płuczkę powietrza. Tutaj płuczka powietrza działa w pełni automatycznie. W pierwszym etapie (etap chemiczny) powietrze w stajni zanieczyszczone amoniakiem i pyłem jest oczyszczane za pomocą „kwaśnego” płukania (kwas siarkowy). Substancje zapachowe są usuwane w drugim etapie (etap biologiczny).

W rezultacie uzyskuje się wydajność oczyszczania na poziomie

Podpis pod ilustracją: Nasz system oczyszczania powietrza wywiewanego „EMMI Pig” jest odpowiedni do redukcji emisji pyłu, amoniaku (w tym usuwania azotu) i zapachu ze strumienia powietrza wywiewanego z bezściółkowych ferm trzody chlewnej z wentylacją górną.

Zalety w szczegółach:

Kolejne płuczki powietrza dla hodowli trzody chlewnej

Poniższe systemy oczyszczania powietrza odlotowego dla hodowli trzody chlewnej uzupełniają naszą szeroką ofertę systemów z certyfikatem DLG.

Płuczka powietrza odlotowego Chemo+ 5880

EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA:

PŁUCZKA POWIETRZA ODLOTOWEGO BIO COMBI 6178

Efektywność oczyszczania:

Zwiększ efektywność rolnictwa przez inteligentne systemy klimatyzacji

Profesjonalna klimatyzacja w rolniczej hodowli zwierząt obejmuje sterowanie i kontrolę wentylacji, ogrzewania i instalacji nawilżających. Nasze wszechstronne systemy stanowią podstawę zapewniania optymalnych warunków w budynku inwentarskim. Wszystkie funkcje są optymalnie dopasowane – do inteligentnego zarządzania hodowlą i dla komfortu zwierząt.

#1 Wentylacja

W zależności od gatunku zwierząt oraz warunków klimatycznych i konstrukcyjnych oferujemy różne systemy powietrza dolotowego i systemy powietrza odlotowego, które są indywidualnie dopasowane do danej instalacji. Dostępne są liczne funkcje, które regulują klimatyzację w chlewniach i budynkach gospodarskich dla drobiu.

W danej części budynku lub w całym budynku gospodarskim możliwe jest przetwarzanie temperatury, wilgotności powietrza, podciśnienia, zawartości CO² i NH³, aby optymalnie dopasować wentylację, ogrzewanie, powietrze nawiewane i wywiewane. Krzywa klimatyczna dopasowuje wszystkie parametry do wieku zwierząt.

Szczegóły naszego know-how

#2 Ogrzewanie

Zapewnij optymalne ogrzewanie, co przełoży się na pozytywne oddziaływanie na wydajność zwierząt. Równocześnie znacznie zwiększaj dobrostan zwierząt i ich stan zdrowia W wielu regionach geograficznych ogrzewanie jest koniecznością. Przy uwzględnieniu optymalnych kosztów energii oferujemy różne systemy:

#3 Chłodzenie

Oprócz zaopatrzenia w pasze i wodę, przykładowo przez nasze inteligentne systemy karmienia, duże znaczenie w hodowli zwierząt ma temperatura. Zwłaszcza w gorące letnie dni ważne jest, aby chłodzić powietrze w budynku gospodarskim. Korzystaj z naszych różnych systemów klimatyzacji, które w gorące dni zapewniają optymalną temperaturę i warunkują dobrostan zwierząt.

Szczegóły naszego know-how

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących naszych systemów wentylacyjnych i systemów klimatyzacji lub chcesz dowiedzieć się więcej o SCHULZ? Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, czekamy na Twoje zapytanie.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu