System kontroli produkcji

Z SCHULZ productionstar® w przyszłość

Tak zareagujesz z naszym MES
w czasie rzeczywistym

Osiągaj liczne korzyści automatyzacji z SCHULZ productionstar®. Nasz MES (Manufacturing Execution
System) umożliwia całkowitą digitalizację produkcji i oznacza tym samym nową epokę. Także z tego
względu, że można odpowiednio wybierać moduły dla swojego przedsiębiorstwa, które odpowiadają
indywidualnemu zapotrzebowaniu.

Nasze portfolio jest uzupełniane przez różne systemy produkcji wsadowej (ang. Batch), które
oparte są na oprogramowaniu Siemens ( Simatic Batch), Wonderware (inBatch) lub Rockwell (FT Batch). Wybór konkretnego rozwiązania zależy od procesu u klienta i jakie zadanie stawiamy przed oprogramowaniem instalacji wsadowej.

Dla instalacji mniejszych, mniej złożonych mamy możliwość zastosowania naszego autorskiego oprogramowania, które nie jest tak kosztowne a daje równie duże możliwości pod względem elastyczności procesu wsadowego. 


Poznaj teraz wszystkie cechy naszego systemu kontroli produkcji i potencjały optymalizacji dla
Twojego przedsiębiorstwa.

Korzyści naszego MES

Nasz know-how w zakresie automatyzacji procedur procesowych wyraża się w SCHULZ
productionstar®: system kontroli produkcji najnowszej generacji minimalizuje przestoje produkcyjne,
zwiększa wyczerpanie wartości i zapewnia oszczędności energii. Jest to jednak tylko część ogromnych
możliwości w erze digitalizacji, ponieważ nasz MES jest efektywny, prosty i bezpieczny pod względem
przyszłości.

Efektywny

 • inteligentna analiza i przetwarzanie występujących danych (generowanie Big Data do Smart
  Data)
 • transparentne planowanie produkcji (rejestrowanie danych, analiza, optymalizacja)
 • zwiększenie dostępności instalacji dzięki budowie redundantnej
 • elastyczne planowanie produkcji przy krótkotrwałej zmianie zamówienia
 • możliwość obsługi przez urządzenia mobilne

Prosty

 • intuicyjna obsługa przez łatwo zrozumiałe symbole
 • szybka funkcja wyszukiwania danych bazowych

Bezpieczny na przyszłość

 • prosta migracja do istniejących instalacji i systemów
 • niezależny od baz danych
 • system modułowy ze standardowymi produktami i modułami doposażenia
 • wysoka innowacyjność dzięki różnorodności branżowej i szerokiemu zastosowaniu
 • ciągły rozwój i regularna aktualizacja modułów

Korzyści jakie daje MES:

 • minimalizacja przestojów produkcyjnych do 10% dzięki ciągłemu rozwojowi
 • zwiększenie wyczerpania wartości do 10% przez odpowiednią analizę i planowanie produkcji
 • zmniejszenie czasu przerobu do 20%
 • oszczędność kosztów energii do 20%
 • krótki czas wdrożenia i brak intensywnych szkoleń
 • zwiększenie stopnia zadowolenia pracowników
 • większe zyski dzięki minimalizacji błędów i mniejszej liczbie braków
 • oszczędność kosztów i bezpieczność inwestycji dzięki prostej aktualizacji przy
  przyszłościowych wymogach systemowych

MES poprzez wybór różnych modułów, ich indywidualne dopasowanie i rozwój dodatkowych funkcji,
zawsze można dokładnie dostosować do danego zapotrzebowania, odpowiednio do występującej
sytuacji.

Jeden system kontroli produkcji – wiele możliwości zastosowania

Korzystasz z modułowej budowy naszego systemu kontroli produkcji, ponieważ umożliwia
dopasowanie do potrzeb, podobnie jak w systemie modułowym. Można wybierać komponenty
standardowe, które indywidualnie dopasujemy i zintegrujemy w danym procesie, ale też możliwe
jest rozwijanie specyficznych funkcji i zastosowań. Zawsze główny nacisk położony jest na intuicyjną
obsługę i jednolitą koncepcję obsługową. Integracja poszczególnych komponentów jest idealnie
dopasowana. Oto nasz wybór modułów:

 • MDE/BDE: Ciągłe rejestrowanie parametrów maszyny i danych roboczych, aby w sposób
  ciągły i w czasie rzeczywistym doskonalić procesy.
 • system zarządzania energią: Połączenie danych procesowych i zużycia energii, aby
  zaplanować optymalne zaangażowanie energii i efektywnie redukować koszty energii.
 • identyfikowalność: Dokładne i realizowane bez luk przetwarzanie wszystkimi koniecznymi
  informacjami przy zachowaniu wszystkich wytycznych kontroli jakości.
 • OEE: Ocena efektywności całej instalacji do wykrywania słabych punktów i możliwych
  strategii optymalizacji.
 • zapewnienie jakości: Zarządzanie wszystkimi koniecznymi danymi zarządzania jakością,
  włącznie z wszystkimi surowcami, produktami pośrednimi i końcowymi i próbkami
  środowiskowymi.
 • SPC online: Automatyczna asysta i monitorowanie wszystkich procesów w zakresie produkcji.
 • planowanie produkcji: Lista wszystkich zleceń z systemu ERP i zestawienie ilości zamawianej
  i stanu rzeczywistego, włącznie z dopasowanymi propozycjami produkcyjnymi.
 • logistyka wewnętrzna: Zarządzanie wszystkimi procesami w magazynie, aby zwiększać
  efektywność i redukować koszty energii.
 • utrzymanie: Ciągłe przedstawianie, standaryzacja i optymalizacja wszystkich procesów
  utrzymania całej infrastruktury.
 • zarządzanie zleceniami: Sterowanie produkcją na podstawie dostępnych zasobów
  i materiałów przez połączenie z systemem ERP.
 • gospodarka materiałowa: Do zarządzania wszystkimi surowcami, produktami i wszystkimi
  substancjami dozowanymi i pomocniczymi w procesach towaru luzem.
 • interfejs ERP: Przyłącze między Enterprise Resource Planning (ERP) i systemem sterowania
  procesami: dla komfortowej komunikacji.
 • zarządzanie kulminacją obciążenia: Zapewnia automatyczne rejestrowanie i sterowanie
  wartości zużycia energii wszystkich maszyn i urządzeń i uniemożliwia samoczynnie kosztowne
  kulminacje mocy.
 • IoT Dahsboard: Wizualizacja wszystkich koniecznych danych w czasie rzeczywistym,
  z zarządzaniem użytkownikami i prawami dla różnych zakresów w przedsiębiorstwie.
 • planer surowców: Planowanie nabycia surowców z odniesieniem do aktualnych zleceń
  i zasobów.

Oznacza to, że płynnie obsługujemy wszystkie procesy produkcyjne. Stale rozwijamy nasze moduły. Regularne aktualizacje zapewniają, że system jest zawsze na najnowocześniejszym poziomie. Tworzone przez nas rozwiązania zapewniają, że procesy produkcyjne są efektywne, proste i dopasowane do najbardziej aktualnych standardów.

Masz jeszcze pytania? Najlepiej skontaktuj się z nami już dziś.

NASZE USŁUGI SZCZEGÓŁOWE

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu