Automatyzacja o jednolitym charakterze

Płynnie, wydajnie i z mniejszą podatnością na usterki

Dobre odżywianie zwierząt domowych, taką myśl przewodnią ma firma MERA Tiernahrung z nadreńskiego Kevelaer. Rodzinne przedsiębiorstwo wytwarza od więcej niż 70 lat karmę dla psów, a kilka lat później zaczęło również dla kotów.

Ciągły rozwój wymagał od 2005 roku pełnej przeprowadzki do nowego zakładu produkcyjnego z administracją, produkcją i magazynem. Po zmianie lokalizacji na zieloną łąkę powstał nowoczesny zakład, z zasadami zrównoważonego rozwoju i innowacyjnymi możliwościami produkcyjnymi, który do chwili obecnej był ciągle rozbudowywany.

Inteligentna wizualizacja zapewniająca większy komfort obsługi

Jesteśmy przy tym od początku jako wieloletni partner automatyzacji. „Podczas gdy w starej lokalizacji było jeszcze wiele wyizolowanych rozwiązań, dla których w naszym systemie sterowania opracowaliśmy wiele punktów wspólnych, obecnie automatyzacja ma jednolity charakter. Dzięki temu wszystko odbywa się płynnie i wydajnie, jest mniej podatne na usterki i znacznie bardziej komfortowe”, mówi nasz pracownik dystrybucji odpowiedzialny za projekt Norbert Melcher. „Upraszcza to znacznie nie tylko całe zarządzanie, ale klient ma również partnera do kontaktów we wszystkich kwestiach automatyzacji”.

Produkcja karmy dla małych zwierząt jest bardziej złożona niż produkcja paszy dla zwierząt gospodarskich, a ponadto wiele technicznych procesów wykonawczych jest innych. „W Kevelaer nasz system sterowania procesami kieruje wieloma wieżami mieszającymi”, wyjaśnia Norbert Melcher. „W nich wytwarzana jest mąka na karmy dla zwierząt”.

W przeciwieństwie do produkcji pasz wytwory zbożowe nie są jednak prasowane na pelety. Tak jak w przypadku produkcji ciastek nadreńska firma miesza mąkę z cieczami i tłuszczem do postaci ciasta, które jest później formowane i pieczone. System sterowania procesami kieruje przy tym również procesem wytłaczania i formowania pod ciśnieniem.

Wiele technicznych procesów wykonawczych jest innych w produkcji karmy dla małych zwierząt niż w produkcji pasz.

Tendencja do różnorodności produktów i wariantów daje się zauważyć również w firmie MERA. Jest więc karma sucha, dodatki do karmy, przekąski i smakołyki w wielu różnych gatunkach. Dlatego do dyspozycji jest kilka linii pieczenia, a cały czas dochodzą nowe. Dla firmy MERA dostarczyliśmy technikę automatyzacji od planowania, przez kierownictwo projektu i rozwój oprogramowania, po wykonanie szaf sterowniczych i uruchomienie.

Producent karmy dla zwierząt domowych korzysta przede wszystkim z elastyczności naszej technologii sterowania procesami, ponieważ może szybko reagować na żądane zmiany w produkcji, ale także integrować nowe urządzenia. Rozbudowa możliwości produkcyjnych następuje dzięki temu znacznie szybciej. Jednak nie tylko procesy produkcyjne są sterowane przez naszą technikę. Zintegrowaliśmy również system zarządzania magazynem, jeszcze bardziej optymalizując w ten sposób przebieg pracy.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu