Automatyka budynkowa

Mniejsze koszty energii i większy komfort

Wszystko, czego potrzeba
do automatyki budynkowej

Sterowanie światłem i ogrzewaniem odpowiednio do zapotrzebowania i pomieszczenia, przełączanie wszystkich urządzeń odbiorczych, uwzględniając czasowe programowanie i regulację – do tych
i do innych zadań opracowaliśmy już optymalne rozwiązania systemowe z wysoką efektywnością energii.

Wszystko, czego potrzeba do przyjemnego i komfortowego użytkowania budynku: od segmentu biurowego po halę produkcyjną, od budynku administracyjnego po data center, od handlu detalicznego po zespół mieszkalny. Tak zaoszczędzisz energię i zminimalizujesz koszty. Zaufaj naszej ekspertyzie w zakresie automatyzacji i przygotuj swoje przedsiębiorstwo na przyszłość.

Planujemy automatykę budynkową szczegółowo i profesjonalnie

Doświadczenie i know-how są decydujące w przypadku automatyki budynkowej – a my mamy jedno i drugie. W jednym budynku pracuje wiele różnych urządzeń elektrycznych i instalacji. Przez optymalną automatykę budynkową możemy osiągnąć już w krótkim czasie istotne cele.

Pozostajemy do dyspozycji z naszym doświadczeniem oraz kompetencjami i towarzyszymy Ci w tej drodze.
W zakresie automatyki budynkowej oferujemy liczne innowacyjne rozwiązania:

 • centralne sterowanie budynkiem
 • regulacja temperatury w pomieszczeniach
 • automatyczna wentylacja
 • scenerie świetlne
 • sterowanie żaluzjami
 • nawadnianie instalacji zewnętrznych
 • kontrola zużycia energii elektrycznej, gazu, wody
 • system zarządzania energią

Innowacyjne i elastyczne: nasze rozwiązania w zakresie automatyki budynkowej

W przypadku automatyki budynkowej koncentrujemy się na przyszłościowych technologiach, które sprawdziły się już w minionych latach.

Asystujemy przy planowaniu i instalacji urządzeń oraz wspomagamy w procesie optymalizacji.
W rezultacie w każdej chwili możliwe jest indywidualne dopasowanie rozwiązań, a także cały czas pozostajesz na bieżąco z aktualną technologią.

W przypadku automatyki budynkowej stawiamy
na optymalizację energetyczną
i systemy ograniczające koszty  

W przypadku automatyki budynkowej kładziemy szczególny nacisk na optymalizację energetyczną.
Dzięki naszemu konsekwentnemu stosowaniu systemów zarządzania energią przyczyniamy się
do jej optymalnego wykorzystania. Przyczynia się to do trwałych oszczędności podczas eksploatacji.

Wszystkie instalacje, wymagane w automatyce budynkowej, są przez nas planowane przy uwzględnieniu występujących potrzeb, a następnie instalowane.

Dostarczamy inteligentne rozwiązania w zakresie wizualizacji 

Intuicyjne koncepcje obsługowe i ukierunkowany na design interfejs obsługowy uzupełniają nasze rozwiązania. Od dawna chodzi już nie tylko o komfort. Do naszych inteligentnych rozwiązań w zakresie wizualizacji zaliczają się na przykład:

 • przełączanie dotykowe
 • wizualizacja konturów odpowiednio do zapotrzebowania
 • różne funkcje przestrzenne
 • dopasowane wskazanie danych zużycia
 • komunikacja drzwi / brama
 • kamery
 • dostęp zdalny
 • proste sterowanie multimediami, telewizją, usługami internetowymi lub prezentacjami

Efektywne gospodarowanie poprzez właściwą technikę budynkową

Dzięki automatyce budynkowej możliwe jest efektywne wykorzystanie budynku. Tworzymy balans między minimalizacją kosztów, wytycznymi ustawowymi, aspektami trwałości i dostarczamy zasoby do zarządzania budynkiem bez kompromisów.

Dzięki naszemu rozbudowanemu know-how rozwijamy gotowe systemy automatyki budynkowej, tak że można eksploatować instalacje z wysoką ekonomicznością, efektywnością energii i bezpieczeństwem. Korzystasz przy tym z wymienionych innowacyjnych rozwiązań:

 • monitorowanie i sterowanie całą techniką budowlaną
 • kompletne monitorowanie instalacji i procesów
 • niezależne sterowanie przez wielu użytkowników
 • konserwację zdalną i parametryzację w bieżącej eksploatacji
 • większy komfort i ekonomiczność dzięki systemom zarządzania energią

Zainwestuj dzisiaj w automatykę budynkową i już jutro czerp z tego korzyści

Dostarczamy kompletny pakiet dopasowanej automatyki budynkowej. Również w segmentach techniki bezpieczeństwa i oświetlenia budynków możemy wynieść Twoją firmę na nowy poziom automatyzacji.

Najlepiej jeszcze dziś umów się z nami na konsultacje. Razem opracujemy optymalne rozwiązanie
dla Twojej firmy.

Referencje z zakresu automatyki budynkowej

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu