A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

U

Urządzenia Smart

Tablety, smartfony i inne urządzenia przenośne odgrywają istotną rolę w otoczeniu przemysłu 4.0. Są idealne do niezależnej od miejsca i mobilnej obsługi. Takie inteligentne urządzenia (urządzenia przenośne) na nowo definiują otoczenie robocze. Mają wiele cech, które są interesujące dla przemysłu 4.0: Są mobilne, komunikacyjne i zawierają różne przydatne czujniki. Dzięki integracji tych urządzeń w produkcji przemysłowej procesy są istotnie upraszczane i kształtowane w sposób efektywny.