Bezpieczeństwo Twojego systemu gazowego

Ochrona przeciwwybuchowa w kontakcie z materiałami zagrożonymi wybuchem

Jak bezpiecznie działać w segmencie ochrony przeciwwybuchowej

Bezpieczny transport materiałów zagrożonych wybuchem to bardzo wrażliwe zadanie,
które wymaga najwyższych kompetencji i szczególnej koncentracji. Dlatego warto zdać się
na naszą wieloletnią wiedzę specjalistyczną: zadbamy o optymalną ochronę przeciwwybuchową Twoich instalacji gazowych i innych palnych substancji.

Nie tylko planujemy, ale też realizujemy systemy gazowe – aż po konserwację sieci przewodów rurowych – wszystko to oczywiście z koniecznymi środkami ochrony.

Zabezpieczamy transport materiałów zagrożonych wybuchem

Przy kontakcie z gazem, ropą naftową i substancjami wybuchowymi należy przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w tych pracach w zakresie systemów gazowych techniki procesowej i w zakresach ochrony przeciwwybuchowej. Nasza główna dziedzina to: Instalacja systemów elektrotechnicznych do bezpiecznego transportu mediów płynnych i gazowych.

Wszystkie usługi są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych i skontrolowanych przez TÜV specjalistów. Innowacyjna ochrona przeciwwybuchowa na wszystkich płaszczyznach.

Planujemy, budujemy
i konserwujemy sieci przewodów rurowych

Oprócz tego udostępniamy technikę armatur i zasuw do transportu gazu i cieczy. Do naszego zakresu działania należą planowanie, budowa, konserwacja i eksploatacja sieci przewodów rurowych. Obejmuje
to indywidualne rozwiązania od projektowania i dokumentacji po szybkie usuwanie szkód i modernizację. Kompleksowy pakiet do bezpiecznych sieci przewodów rurowych – wszystko z jednego źródła.

To nasza kompleksowa ochrona przeciwwybuchowa dla Twojego przedsiębiorstwa

Do naszego portfolio w zakresie ochrony przeciwwybuchowej zaliczają się różne usługi:

  • planowanie, instalacja i konserwacja zagrożonych wybuchem systemów gazowych (instalacje ochrony przeciwwybuchowej)
  • wyposażenie elektrotechniczne do instalacji  zagrożonych wybuchem
  • technika pomiarowa, technika sterowania i technika regulacji z wewnętrznymi czujnikami i elementami wykonawczymi do branży gazu ziemnego, ropy naftowej i petrochemii.
  • planowanie, instalacja i konserwacja techniki armatur i zasuw do transportu mediów płynnych i gazowych
  • planowanie, programowanie i wizualizacja systemów sterowania procesami z technologią sieciową
  • wspomagane przez CAD przygotowywanie dokumentacji w EPLAN, AutoCAD, ELCAD, Promis i E³
  • przeszkoleni przez TÜV, oficjalnie powołani pracownicy
  • zaawansowane zarządzanie magazynem produktowym do stref zagrożenia wybuchem
  • serwis 24-godzinny

W każdej chwili pozostajemy do dyspozycji z naszą rozbudowaną ekspertyzą: od planowania,
przez instalację po dokumentację działań ochronnych przed wybuchami.

Optymalizujemy systemy gazowe
i o wiele więcej

Oprócz naszych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa systemów gazowych i ochrony przed wybuchem oferujemy optymalne rozwiązania także w segmencie energii odnawialnych. Na przykład, jeśli szukasz innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury ładowania lub rozważasz biogazownię i zasobnik bateryjny. Pomożemy Twojej firmie zrobić kolejny krok.

Przetestuj naszą ekspertyzę jeszcze dzisiaj i skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci, jakie są możliwości optymalizacji dla Twojego przedsiębiorstwa.

REFERENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII ENERGETYCZNEJ

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu