Jak najlepsze możliwe wykorzystanie energii

Specjalizacja w całym zakresie techniki energii

Przedsiębiorstwa wytwarzające prąd na dachu własnej firmy odnoszą wielokrotne korzyści: obniżają koszty eksploatacji i uniezależniają się na rynku energii.

To powód, dla którego firma Heller-Leder z Weserbergland zleciła montaż instalacji fotowoltaicznej należącemu do grupy SCHULZ przedsiębiorstwu 1Punk5, a do modernizacji wymaganej techniki energetycznej wybrała naszych pracowników z Wallenhorst.

„Naszą koncepcją od razu przekonaliśmy producenta najdelikatniejszych skór”, mówi kierownik projektu Christian Arnke. „Nie tylko pod względem cenowym, lecz również z powodu uniknięcia zatorów przy dostawach wynikających z obecnie trudnej sytuacji zaopatrzeniowej”. Konkretnie dostarczyliśmy stację przekazywania z możliwością wchodzenia z transformatorem. Jest to element łączący i rozdzielający między publiczną siecią elektryczną średniego napięcia a własną firmową, natomiast w transformatorze następuje przekształcanie napięcia między sieciami.

Różnica napięcia na miejscu jest przy tym czymś szczególnym. Publiczna sieć średniego napięcia regionalnego zakładu energetycznego wynosi 30 000 V. W większości sieci typowe jest dziesięć kilowoltów, czasami 20 kilowoltów. „Ten poziom napięcia warunkuje inne wymagania co do techniki”, mówi Arnke.

Nasz oddział w Wallenhorst w tym się specjalizuje, obejmuje cały zakres techniki energetycznej. Od wczesnego lata klient może korzystać z nowej techniki. Myślał on przy tym również o przyszłości. „Stację transformatorową przygotujemy od razu dodatkowo do elektrycznej techniki ładowania”, mówi kierownik projektu. „Jest to możliwe, ponieważ znajduje się bezpośrednio na parkingu firmy”.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu