Małe akumulatory o dużej skuteczności

W segmencie dojrzewania owoców efektywność energetyczna ma bardzo duże znaczenie

Wprawne połączenie różnych modułów energii

W Bornie koło Lipska firma EDEKA prowadzi pierwszą w Niemczech dojrzewalnię bananów neutralną dla CO2. Co tydzień dojrzewa tam około 50 000 kartonów bananów, które są dostarczane do magazynów koncernu spożywczego. Zakład wyróżnia się najwyższymi standardami ekologicznymi. Instalacja fotowoltaiczna i elektrociepłownia pokrywają ponad 90 procent zapotrzebowania na prąd. Reszta pochodziła dotychczas od lokalnego dostawcy energii.

Aby zminimalizować ogólne koszty energii, EDEKA zdecydowała się na innowacyjną koncepcję berlińskiego start-upu Energy-as-a-Service. Dojrzewalnia bananów płaci teraz za każdą kilowatogodzinę ustaloną cenę na rzecz Frequenz, która jest znacznie korzystniejsza niż cena rynkowa. W zamian start-up korzysta z instalacji fotowoltaicznej, elektrociepłowni oraz całej techniki energetycznej dla siebie, aby w ten sposób zagwarantować korzystną cenę. Stosowana jest przy tym również sztuczna inteligencja, w postaci systemu operacyjnego Microgrid EDGE AI firmy Frequenz, sterująca automatycznie instalacją.

„Frequenz umiejętnie łączy moduły energii w całościowy system”, mówi Matthias Meyer. Zajmuje się on u nas również segmentem usieciowanych rozwiązań dla energii. Aby jeszcze zwiększyć efektywność zakładu EDEKA, dodatkowo zainstalowany system akumulatorów do magazynowania firmy Commeo. Dzięki temu niepotrzebny prąd z instalacji solarnej i elektrociepłowni może być tymczasowo magazynowany. Instalacja, dostawa rozdzielni pośredniej oraz podłączenie do głównej rozdzielni niskiego napięcia leżało w naszej gestii. Planowanie przeprowadzono w naszym zakładzie w Wallenhorst, szafy sterownicze skonstruowane w Visbek, a planowanie lokalne oraz montaż elektryczny wykonali nasi pracownicy z Doberschütz. „Wspaniałe ponadregionalne osiągnięcie zespołowe”, cieszy się Matthias Meyer.

Konkretnie chodzi o 1-megawatowy akumulator głównej mocy regulacyjnej do zasilania do publicznej sieci elektrycznej. Dzięki niemu firma Frequenz mogła wejść w nowy obszar działalności i przechodzi kwalifikację wstępną do udostępniania głównej mocy regulacyjnej. Duże akumulatory magazynujące poprzez przesunięcie czasowe magazynowania energii i jej udostępnianie przyczyniają się nie tylko do bezpieczeństwa zasilania, lecz również do stabilności publicznej sieci elektrycznej. W przeciwieństwie do innych elektrowni można natychmiast udostępniać energię i nie jest konieczne wcześniejsze uruchomienie. Wynagradzana jest przy tym nie tylko dostarczona energia, lecz również przechowywanie.

Instalacja 1-megawatowa składa się łącznie z 13 szaf akumulatorów energii Commeo. „Właściwie dostarcza ona nawet 1,2 megawata”, wyjaśnia nasz ekspert od energii. „Ze względu na zabezpieczenie przed awariami wykonaliśmy instalację z nieco większymi parametrami. Ponadto 13 akumulatorów można załączać pojedynczo. Jeśli awarii ulegnie jeden moduł, nie ma to wpływu od razu na cały system. Ponadto klient korzysta z dokładnie zbilansowanego podziału i może w ten sposób dokładnie przyporządkować przepływy energii”.

„Dzięki dobrej współpracy z firmą SCHULZ uzyskujemy w Bornie oszczędność kosztów prądu na poziomie około 50 procent. Ponadto nasz klient funkcjonuje teraz w sposób bardziej zrównoważony i może poprawić swój bilans klimatyczny. Konkretnie chodzi o 48 procent mniej pobierania z sieci oraz roczną oszczędność CO2 na poziomie 53 ton”

Robert Härtel, VP Business Development we Frequenz

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu