Bio-LNG z Südoldenburg

INNOWACYJNE BIOPALIWA Z NAJWIĘKSZEJ W NIEMCZECH ZINTEGROWANEJ INSTALACJI SKRAPLAJĄCEJ

Uruchomienie planowane jest na drugi kwartał 2023. Instalacja skraplająca Bio-LNG w Güstrow. Wybudowana przez firmę EnviTec Biogas, w swoim czasie największa w Niemczech, przeznaczona do przebudowy instalacja biogazowa będzie w przyszłości produkować rocznie ok. 9000 ton paliwa, przeznaczonego do ekologicznego transportu ciężarowego.

Pozwoli to zaoszczędzić 100 000 ton CO2 rocznie. Ta uniwersalna instalacja biogazowa pokazuje tym samym ważny kierunek dla zmian klimatycznych w sektorze transportowym. W procesie skraplania powstaje także CO2. Zostaje on schłodzony i jest sprzedawany przemysłowi napojów w jakości nadającej się do spożycia, zastępując kopalny CO2.

„Nasza instalacja to pierwsze urządzenie, które obejmuje cały łańcuch wartości dodanej w jednym zakładzie”, mówi Olaf von Lemden, CEO w EnviTec. Od surowca, poprzez biogaz, jego wzbogacenie do biometanu, aż po skroplenie do LNG i CO2. Paliwo do pojazdów ciężarowych bio-LNG (Liquefied Natural Gas) ma takie same właściwości, jak kopalny LNG i może być stosowane w każdym pojeździe napędzanym gazem LNG.

Pojazdy te mają znaczną przewagę nad samochodami zasilanymi olejem napędowym. Emitują do 90 procent mniej drobnego pyłu, a ich bilans CO2 w całym cyklu życia jest mniejszy nawet o 98 procent. Charakteryzują się także o 50 procent mniejszym hałasem i wibracjami. Ponieważ pod względem molekularnym bio-LNG nie różni się od kopalnego LNG, zasięg pojazdów pozostaje bez zmian: w zależności od wyposażenia pojazdy LNG mogą przejechać do 1500 km na jednym baku.

Automatykę i systemy sterowania do tego olbrzymiego kompleksu dostarcza SCHULZ Systemtechnik. „To dotychczas nasz największy projekt dla biogazowni”, mówi nasz kolega Timo Stukenborg, kierownik odpowiedzialny za cały projekt. „Nie chodzi tylko o instalacje skraplające do LNG i CO2. Dodatkowo nastąpi przebudowa pięciu biogazowni pod kątem innego składu materiałów wsadowych, powstaną dwie instalacje uszlachetniania gazu EnviThan oraz zostanie zlikwidowanych kilka płuczek wodnych.

Zadania te przejmą koledzy z pięciu oddziałów SCHULZ. Zakład Visbek jest odpowiedzialny za opracowanie koncepcji, przygotowanie techniczne, kierowanie projektem, wizualizacje, koncepcję schematu ideowego, budowę rozdzielnic i technologie sieciowe. Wsparcia w zakresie projektowania udzielą zakłady w Lebus i Limburgerhof, a z Wallenhorst i Doberschütz przyjadą specjalne szafy sterownicze. „W przypadku większych projektów często realizujemy współpracę między kilkoma oddziałami, aby zaoferować klientowi niezbędne zasoby”, mówi Timo Stukenborg.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu