Stacje tankowania wodoru

Dlaczego w dłuższej perspektywie czasowej się opłacają

Uczyń mobilność wodorową podstawą swojego przełomu energetycznego

Korzystamy już z technologii jutra i będziemy rozbudowywać Twoją infrastrukturę w odpowiedni sposób dla przełomu energetycznego, dzięki naszym stacjom tankowania wodoru. Wówczas ogniwa paliwowe w Twoich pojazdach użytkowych mogą przekształcić przyjazny dla środowiska wodór bezpośrednio w energię elektryczną.

Dlaczego infrastruktura wodorowa się opłaca

Większy zasięg, większa moc i krótszy proces tankowania dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych w Twojej flocie pojazdowej. Ty również wielokrotnie zyskujesz na rosnącej mobilności wodoru
w porównaniu do samochodów elektrycznych. Także zapotrzebowanie na miejsce na akumulatory w pojazdach z wodorem jest niskie. To sprawia, że stacje tankowania wodoru są zdecydowanie opłacalną infrastrukturą i trwałym efektywnym rozwiązaniem dla przełomu energetycznego.

A oprócz tego: nadmiarową energię ze źródeł odnawialnych można łatwo magazynować i w razie potrzeby ponownie wykorzystywać później. Mamy to na uwadze i troszczymy się o wszystko, czyli o kompletną infrastrukturę dla Twojej mobilności – oczywiście ze stacją tankowania wodoru.

Stacja tankowania wodoru – idealnie dostosowana do potrzeb

Zbudujemy Twoją stację tankowania wodoru z niezbędnym oprzyrządowaniem. Otrzymasz rozwiązania przystosowane do Twoich potrzeb, za każdym razem dobrane indywidualnie. Od planowania przez projektowanie po wdrożenie. Ty decydujesz, czy wodór ma być produkowany wewnętrznie na miejscu,
czy też pozyskiwany. Obie opcje są możliwe.

Twoja stacja tankowania wodoru: Dbamy o wszystko

Do tankowania wodorem zalicza się oprócz optymalnej realizacji stacji tankowania wodoru także efektywny system rozliczeń i zarządzania. Także tutaj oferujemy różne modele. Do wewnętrznego zarządzania użytkownikami i przydzielania kosztów tankowania różnym płatnikom, takim jak pojazdy użytkowe, ludzie
lub działy, albo do zarządzania, opłacania i fakturowania publicznych stacji tankowania wodoru.

Otrzymasz swoją stację paliw i skorzystasz przy tym dodatkowo z indywidualnego designu instalacji, szybkiej realizacji projektu i kompletnego sterowania i kontroli: dotyczy to wizualizacji stacji i dostępu do wszystkich danych roboczych i możliwych komunikatów usterek.

Efektywnie, całościowo i na zielono – wprowadzimy Cię w temat mobilności wodorowej

Równolegle do E-infrastruktury ładowania stacje tankowania wodoru są istotną podstawą naszych rozwiązań dla Ciebie i do przełomu energetycznego. Dostarczamy w tym celu całościowe rozwiązania energetyczne:
od zasilania przez energie odnawialne, stacje transformatorowe i zasobniki bateryjne po systemy zarządzania energią. Dopiero przez inteligentne zestawienie wszystkich komponentów powstaje efektywny system.

Oferujemy nasze indywidualne rozwiązania kompleksowe w stanie końcowym, z jednego źródła: od złożenia wniosku, przez dostawę kompletnej instalacji włącznie z systemem rozliczeniowym do konserwacji
i serwisowania. Szczegółowo odpowiadamy za:

  • kompleksowe doradztwo i dokładne planowanie
  • składanie wniosków u dostawcy energii
  • dostawę i instalację rozdzielni średniego napięcia i niskiego napięcia, stacje transformatorowe
  • budownictwo ziemne, zabezpieczenie przed najechaniem i oznaczenia miejsca pracy
  • zielone wytwarzanie prądu przez fotowoltaikę i wodór
  • zasobniki bateryjne
  • rozwiązania IT i technologie sieciowe
  • rozwiązania backend i systemy rozliczeniowe
  • serwis i obsługę techniczną, konserwację i usuwanie usterek i to wszystko 24/7.

Dostarczamy Twoją stację tankowania wodoru – dlA TWOICH KORZYŚCI

Otrzymujesz od nas kompletną stację tankowania wodoru, gotową do użycia, ze wszystkim, co się z nią łączy. Od stawiania fundamentów i robót ziemnych, przez wytwarzanie wodoru i zasobnik magazynowania
do dopasowanych systemów rozliczeń i rozwiązań IT.

Wdrażając go w krótkim czasie, zyskasz wysokie bezpieczeństwo pracy i większą elastyczność. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, a napędzimy rozwój Twojej mobilności wodorowej.

NASZE REFERENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII ENERGETYCZNEJ

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu