Rolnictwo

W profesjonalnej hodowli zwierząt istotną rolę odgrywają rentowność, efektywność energetyczna i ochrona środowiska. Firma SCHULZ koncentruje się na produkcji systemów do budynków gospodarstw i oferuje indywidualne, kompletne rozwiązania, od koncepcji przez realizację po serwis. Mamy kompleksową wiedzę także w pozostałych ogniwach łańcucha produkcji, dzięki czemu Klienci mogą korzystać z zaawansowanych rozwiązań i zwiększać efektywność.

 

Hodowla trzody chlewnej

Do profesjonalnej hodowli trzody chlewnej oferujemy kompleksowy asortyment do całego łańcucha produkcji – od prosiąt do tuczników, od wyposażenia budynku gospodarskiego przez zarządzanie budynkiem do techniki ochrony środowiska. Stawiamy przy tym wysokie wymogi naszym produktom w celu zapewnienia najwyższej jakości, funkcjonalności i efektywności.

 

Hodowla macior

W dziedzinie hodowli prosiąt ważną rolę odgrywają wydajność odchowu i jakość zwierząt. Warunkiem sukcesu w odchowie i hodowli trzody chlewnej są odpowiednie systemy hodowli oraz optymalne warunki techniczne. Z tego względu firma SCHULZ stawia bardzo wysokie wymogi dla wyposażenia budynku gospodarskiego w zakresie stabilności i trwałości, optymalnych warunków higienicznych i komfortu zwierząt.

 

Hodowla prosiąt i tucz

Do efektywnego tuczu trzody chlewnej firma SCHULZ oferuje optymalne oprzyrządowanie do budynku gospodarskiego. Innowacyjne systemy sterowania zapewniają najlepsze warunki hodowli i rozwoju zwierząt w budynku gospodarskim. Rozwiązania indywidualnie dopasowane do klientów gwarantują optymalne zaopatrzenie i hodowlę zwierząt.

 

Hodowla drobiu

Dostarczamy kompletne wyposażenie budynków inwentarskich do profesjonalnej hodowli drobiu. Dla każdej formy hodowli oferujemy kompleksowy program produktów do optymalnej hodowli i zaopatrzenia zwierząt – od wyposażenia budynku gospodarskiego, wentylacji i techniki karmienia przez zarządzanie budynkiem gospodarskim po technikę ochrony środowiska. Nasze systemy są dopasowane do siebie i stwarzają optymalne warunki do rentownej produkcji drobiu.

 

Hodowla młodych i rodziców

Firma SCHULZ oferuje odpowiednią koncepcję ekonomicznej hodowli zwierząt rodziców. Systemy przyjazne dla zwierząt oferują kurom optymalne środowisko do składania jaj. Bazują one na automatycznych gniazdach rolkowych z ruchomym dnem, które zapewnia ograniczone możliwości wylęgu. Maty w gniazdach są codziennie czyszczone, co zapewnia bardzo wysoką jakość jaj. Z tyłu gniazda znajduje się perforowana taśma na jaja służąca do transportu jaj.

 

 

Wylęgarnie

Grupa SCHULZ działająca w zakresie automatyki, ma szeroką wiedzę specjalistyczną w wyposażaniu wylęgarni. Oferujemy szeroki zakres usług od koncepcji i projektowania po zaplecze techniczne.

 

Tucz kurcząt

Dzięki naszym kompleksowym portfolio produktowym i innowacyjnym systemom sterowania stwarzamy podstawę do jak najlepszych warunków hodowlanych, zdrowego wzrostu zwierząt i optymalnych wyników gospodarczych. Od doradztwa przez realizację do serwisu - jesteśmy blisko klientów i oferujemy innowacyjne koncepcje do indywidualnych rozwiązań i kompleksowych, dużych projektów.

 

Kury nioski

Oferujemy systemy wyposażenia budynku gospodarskiego do hodowli niosek w wolierze, hodowli na wolnym wybiegu, hodowli biologicznej i hodowli w małych grupach. Wszystkie systemy są warunkowane przez obowiązujące przepisy KAT i UE. Solidne konstrukcje i doskonała jakość wykonania zapewniają dużą trwałość i opłacalność eksploatacji. Jako kompleksowy dostawca wyposażenia do hodowli rolniczej realizujemy cały system - od zasilania w wodę, przez karmienie, po automatyczne zbieranie jaj. Oprócz tego oferujemy m.in. grzędy i drążki do lądowania, zintegrowane gniazda dla niosek, układy usuwania odchodów i napowietrzania.

Kaczki

Do optymalnej hodowli oraz tuczu kaczek firma SCHULZ oferuje różne systemy wyposażenia budynku gospodarskiego. Nasze rozwiązania są indywidualnie dopasowane do danych potrzeb i zapewniają niezakłóconą eksploatację obiektu. Z naszymi produktami można osiągnąć optymalne warunki dla zachowania stanu zdrowia zwierząt i najlepszych wyników tuczu.

Tucz indyków

Do hodowli i tuczu indyków oferujemy kompletne oprzyrządowanie do klimatyzowania, karmienia, pojenia, oświetlenia, ogrzewania, techniki elektrycznej, bezpieczeństwa i oczyszczania powietrza wywiewanego. Automatyzujemy całą technikę budynku gospodarskiego, aby zwierzęta czuły się komfortowo i aby osiągane były maksymalne zyski. Oprócz tego, zapewniamy warunki komfortowej obsługi urządzeń, monitorowania i automatycznego optymalizowania prac. W ten sposób  wymogi nowoczesnej hodowli zwierząt zostają połączone z korzyściami IT. Hodowla zwierząt jest dzięki temu  bezpieczna i efektywna.

Hodowla bydła

W celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia i komfortu nasze nowoczesne wyposażenie budynków gospodarskich odpowiada za hodowlę bydła i zwiększa wydajność udojową zwierząt. Od kompletnej instalacji elektrycznej przez nowoczesną technikę oświetleniową i wentylacyjną po automatyczne sterowanie wszystkimi komponentami: w ten sposób stwarzamy najlepsze warunki hodowli do optymalnych uzysków.


 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.