KOMPAKTOWA I WYDAJNA

PŁUCZKA POWIETRZA WYWIEWANEGO Z CERTYFIKATEM DLG DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

WYJĄTKOWO WYSOKA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA NA NAJMNIEJSZEJ POWIERZCHNI: WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG) certyfikowało nasz nowy system oczyszczania powietrza wywiewanego EMMI Pig do bezściółkowej hodowli trzody chlewnej. Po raz kolejny potwierdza to funkcjonalność i wydajność naszej technologii w gospodarstwach rolnych.

Od prawie 25 lat zajmujemy się oczyszczaniem powietrza wywiewanego, opracowując wysokowydajne i energooszczędne płuczki powietrza do hodowli drobiu i trzody chlewnej, a także do innych sektorów, takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, do rzeźni i zakładów przetwórczych, jak również do suszenia pozostałości fermentacyjnych i biogazowni.

Zgodnie z prawem stosowanie nowej wersji normy TA-Luft nałoży na hodowców trzody chlewnej nowe, jeszcze bardziej rygorystyczne wymogi. Nie jest to możliwe bez oczyszczania powietrza wywiewanego, dlatego wiele firm musi modernizować lub przekształcać swoje zakłady. Jedynym problemem jest to, że ze względu na swoje wymiary, systemy oczyszczania powietrza wywiewanego często wymagają znacznych inwestycji, które zagrażają rentowności – szczególnie w profesjonalnej hodowli trzody chlewnej.

Właśnie dlatego opracowaliśmy płuczkę powietrza wywiewanego EMMI Pig. Jej wyjątkowo wysoka powierzchnia filtracyjna wynosząca 5000 m³/(m²h) wywołuje sensację w całej branży. Ta imponująca wydajność filtra umożliwia niezwykle kompaktową, oszczędzającą miejsce i elastyczną konstrukcję – w pełni zgodną z indywidualnymi wymaganiami. „W ten sposób hodowcy trzody chlewnej mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji i cieszyć się większą rentownością i wydajnością”, powiedział nasz kolega Markus Wiese, ekspert w dziedzinie technologii oczyszczania powietrza wywiewanego.

System jest dwustopniową, działającą na mokro płuczką chemiczną powietrza wywiewanego wykorzystującą kwas i znajdującą się za nią biopłuczką do oddzielania pyłu, amoniaku i zapachu poprzez wentylację górną. Za obydwoma etapami oczyszczania znajduje się separator kropel, który minimalizuje uwalnianie aerozoli podczas oczyszczania powietrza wywiewanego i dodatkowo ogranicza uwalnianie drobnoustrojów ze stodoły.

„Jego wyjątkowo wysokie obciążenie powierzchni filtracyjnej wynoszące 5000 m³/(m²h) sprawia, że system EMMI Pig jest szczególnie opłacalny i umożliwia niewielką, kompaktową wielkość. Ponadto płuczka powietrza wywiewanego wymaga wyjątkowo niewielkiej konserwacji i minimalizuje bieżące koszty eksploatacyjne”.

Markus Wiese, kierownik projektu ds. techniki rolniczej, SCHULZ Systemtechnik.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu