System sygnalizacji pożaru

Wczesne identyfikowanie pożaru i uniemożliwianie jego rozprzestrzeniania się

Certyfikowane instalacje sygnalizacji pożaru wprowadzają bezpieczeństwo na nowy poziom

Wczesna identyfikacja ognia i niezawodne aktywowanie alarmu – oto zadania systemu sygnalizacji pożaru. Nasze inteligentne instalacje sygnalizacji pożaru (BMA) chronią przed pożarami, dymem i tlenkiem węgla, eliminując zagrożenie dla Twoich pracowników lub ryzyko uszkodzenia rzeczy wartościowych i układów produkcyjnych.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie czujników pożarowych: Jesteśmy konstruktorami systemów sygnalizacji pożaru zgodnie z przepisami „Vertrauen durch Sicherheit“ (VdS) (pol. Zaufanie dzięki bezpieczeństwu) i nasza technika bezpieczeństwa ma tutaj odpowiednie certyfikacje.

Ochrona i niezawodność idą rAMIĘ w rAMIĘ z systemem sygnalizacji pożaru od SCHULZ

Często pożary  w firmach są wywoływane przez wady instalacji elektrycznych. Luźne zaciski, które powodują przegrzanie, zatory cieplne spowodowane zanieczyszczeniami, błędy izolacji lub niewystarczająca wymiana powietrza – występuje wiele przyczyn ognia. Konsekwencją tego są długo utrzymujące się, kosztowne przerwy w działalności zakładu. Rozwiązanie jest proste. Zredukuj źródła zagrożenia i nie pozostawiaj niczego przypadkowi w zakresie systemów sygnalizacji pożaru!

Oprócz ukierunkowanych działań, jak oddzielenie konstrukcyjne transformatorów i rozdzielnic, monitorowanie
i ochrona przez automatyczne instalacje sygnalizacji pożaru mają szczególne znaczenie. Nasza technika bezpieczeństwa przy powstawaniu dymu niezwłocznie wysyła sygnał alarmowy i podejmuje samoczynnie konieczne działania – między innymi powiadamianie straży pożarnej i aktywację instalacji tryskaczowej.

Jesteśmy fachowcami w zakresie czujników pożarowych pracującymi zgodnie z certyfikatem VdS

Dla ubezpieczyciela ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały certyfikację VdS. VdS oznacza „Vertrauen durch Sicherheit“ (pol. zaufanie przez bezpieczeństwo) – techniczną jednostkę kontrolną, która jest akredytowana zgodnie z DIN EN 45011 i wydaje certyfikacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. SCHULZ Systemtechnik od wielu lat jest konstruktorem z certyfikacją VdS w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru, a także firmą wyposażającą w instalacje antywłamaniowe z certyfikatem VdS. Jesteśmy zatem ekspertami w zakresie niezawodnych systemów sygnalizacji pożaru i technik bezpieczeństwa.

Referencje z zakresu automatyki budynkowej

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu