BADANIE NA RZECZ LOGISTYKI NEUTRALNEJ DLA KLIMATU

Inteligentne połączenie prądu, ogrzewania, chłodzenia i ruchu

W jaki sposób uzyskać zasilanie elektryczne z niewielką ilością CO2 na przykładzie centrum logistycznego? Zajmuje się tym finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu projekt badawczy ELogZ.

Partnerami konsorcjum są PANEUROPA Transport, poradnia dla firm ecco ecology + communication, koncern KEHAG, Uniwersytet w Oldenburgu, Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki oraz SCHULZ Systemtechnik.

W drodze do neutralności klimatycznej kluczową rolę w typowych dla logistyki rozdzielonych systemach energii odgrywa sprzężenie sektorowe, czyli inteligentne połączenie obszaru prądu, ogrzewania, chłodzenia oraz ruchu. Celem jest zastąpienie paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii oraz zwiększenie elastyczności popytu, a także wytwarzania i magazynowania energii.

System zarządzania energią ma za zadanie przekształcić teorię w praktykę poprzez połączenie ze sobą sektorów z różnych obszarów. „Logika sterowania wykorzystuje zarejestrowane przez czujniki wielkości oddziaływania do odpowiedniego sterowania różnymi komponentami systemowymi”, wyjaśnia nasz programista Nathan Wollek „Nie tylko łączy ona odpowiednie obszary, lecz integruje je również w model optymalizacji”.

Przez standardowe interfejsy można było ponadto połączyć izolowane dotychczas systemy oprogramowania z systemem zarządzania energią, aby zaoferować dalsze potencjały redukcji gazów cieplarnianych. To zrównoważone podejście do rozwiązań zostało przedstawione przez grupę badawczą również na konferencji informacji o środowisku Enviroinfo w Berlinie. Obecnie koncepcja wdrażana jest w firmie PANEUROPA i będzie poddana długookresowemu testowi.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie www.elogz.de.

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu