Maksymalna wydajność, minimalne emisje

Przyszłościowa produkcja dzięki inteligentnej technologii sterowania procesami

Po wybudowaniu nowego zakładu w Ichenhausen zakłady pasz w Mannheim (Mifuma) zwiększyły dla rolników z Bawarii Południowej, Badenii-Wirtembergii i Austrii ofertę karmy dla krów mlecznych i biokarmy.

Dla tego projektu dostarczyliśmy wymaganą automatyzację. „Nasz MES i system sterowania procesami steruje wszystkim od przyjęcia, przez magazynowanie z procesami silosu, surowców i dozowania, po produkcję oraz załadunek”, mówi pracownik dystrybucji Christoph Lindhorst.

Mifuma korzysta przy tym z licznych nowych modułów SCHULZ productionstar®, które są stale rozwijane odpowiednio do wymagań branży pasz. Na przykład innowacyjne śledzenie partii przekazuje wszystkie właściwe informacje w żądanym formacie po naciśnięciu przycisku, a analiza dozowania wykrywa odchyłki i uwidacznia potencjał optymalizacji.Szczególną wagę Mifuma przywiązuje do efektywności energetycznej i dlatego stawia na najnowszą technologię urządzeń. Do naszego zakresu dostawy, jako partnera serwisowego Danfoss DrivePro®, należały również przetwornice częstotliwości do silników napędowych, montowane w najwyższej klasie efektywności energetycznej IE4. Ponadto zainstalowaliśmy system zarządzania energią, który wykonuje kompleksową analizę wszystkich przepływów energii oraz zapewnia komfortowy monitoring i kontrolę energii. „Przez połączenie techniki energooszczędnej i systemu zarządzania energią udało się do minimum zredukować emisje w trakcie produkcji”, wyjaśnia Christoph Lindhorst. Ponadto dostarczyliśmy kompletną elektrotechnikę i infrastrukturę IT.

„Durch die Kombination aus energieeffizienter Technik und dem Energiemanagementsystem gelingt es, die Emissionen während der Produktion auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Christoph Lindhorst. Darüber hinaus lieferten wir die komplette Elektrotechnik und die IT-Infrastruktur.

Ansprechpartner 
christoph.lindhorst@schulz.st

„Przez połączenie techniki energooszczędnej i systemu zarządzania energią udało się do minimum zredukować emisje w trakcie produkcji”, wyjaśnia”.

Christoph Lindhorst, dział dystrybucji SCHULZ Systemtechnik

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu