Maksymalna przejrzystość przepływów energii

Centrum sterowania SCHULZ sprawia, że efektywność energetyczna jest widoczna w szczegółach.

Kwestia dostaw energii stała się kluczowa dla firm i gospodarstw domowych, nie tylko od czasu wojny na Ukrainie. Kryzys klimatyczny również zbiera swoje żniwo. W szczególności, dla firm produkcyjnych wydajne, koncepcje zrównoważonego rozwoju energetycznego są obecnie istotną częścią ich strategii przetrwania.

Dwa lata temu opracowaliśmy system zarządzania energią, SCHULZ Control Center (SCC) do centralnego rejestrowania wszystkich przepływów energii między dostawcami, magazynami i odbiorcami. SCC określa i rejestruje, aż do najmniejszego punktu pomiarowego konsumenta, dokładnie ile energii jest zużywane, kiedy, gdzie i przez co, ale także ilość energii produkowanej lub którą należy zakupić. Pozwala to nie tylko obliczyć i udokumentować samowystarczalność energetyczną firmy, ale także ślad ekologiczny poszczególnych produktów końcowych lub nieprawidłowości w zużyciu podczas produkcji. Dzięki temu wady systemu lub konieczne prace konserwacyjne mogą być wykryte na wczesnym etapie.

„Zaletą dla naszych klientów jest to, że system działa za pośrednictwem Industrial Internet of Things (IIoT) Edge Device”, wyjaśnia Daniel Magin, kierownik ds. rozwoju oprogramowania w naszym oddziale we Frankfurcie nad Menem. „Oznacza to, że aktualizacje są przeprowadzane automatycznie; wsparcie analogowe nie jest już konieczne. Jeśli wystąpią usterki lub wady, sprzęt można po prostu wymienić”. Dane pozostają u klienta do momentu ich przeanalizowania, a następnie są przesyłane do chmury SCHULZ, gdzie nasz zespół serwisowy może je również przeglądać i uzyskiwać do nich dostęp. „Unikalną cechą systemu SCC jest to, że można go przyłączyć bezpośrednio do naszego systemu sterowania procesami productionstar®. Oznacza to, że efektywność energetyczna każdego komponentu systemu może być przeglądana w dowolnym momencie. Ale istniejące media klientów, takie jak elektrownie fotowoltaiczne lub wiatrowe lub stacje ładowania elektronicznego można również zadokować bez żadnych problemów”, mówi specjalista ds. oprogramowania. „Możemy, ale nie musimy zasilać całą infrastrukturę energetyczną z jednego źródła. Oznacza to, że z nami możliwe jest również boczne wejście”.

Obecnie trwają prace nad połączeniem SCC z naszym internetowym systemem sterowania do biogazowni. Również w tym przypadku kontrola nad przepływem energii i weryfikowalny ślad ekologiczny stanowią wysoką wartość dodaną dla operatorów.

Unikalną cechą systemu SCC jest to, że można go przyłączyć bezpośrednio do naszego systemu sterowania procesami productionstar®. Oznacza to, że efektywność energetyczna każdego komponentu systemu może być przeglądana w dowolnym momencie.

Daniel Magin, kierownik ds. rozwoju oprogramowania

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu