Energia elektryczna i sieć ciepłownicza z drewna

w Cuxhaven

Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej zaopatruje porty w ciepło i energię elektryczną

Po prawie trzyletniej fazie planowania projektu, w sierpniu 2023 r. wydano zgodę na jego realizację: Pierwszy z trzech kotłów wytworzył parę, a turbina elektrociepłowni opalanej drewnem (HHCA) w Cuxhaven zaczęła się obracać, umożliwiając wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej po raz pierwszy do lokalnej sieci. Od technologii średniego napięcia do głównej dystrybucji niskiego napięcia do kotłów po technologię sterowania i napędu turbiny i sterowni wyższego poziomu, pracowaliśmy tutaj z udziałem potężnej siły roboczą.

Osiągnięcie tego celu nie było codziennością. Różne opóźnienia sprawiły, że projekt raz po raz utykał w martwym punkcie, co oznaczało, że nasi koledzy z Wallenhorst mieli tylko pięć miesięcy na realizację projektu zamiast planowanych dwóch lat. „To był maraton, który wymagał dużej elastyczności umysłowej” – mówi kierownik projektu Marcell Peters. „To, co zwykle wykonujemy jedno po drugim, musiało być wykonywane jednocześnie i być ściśle ze sobą powiązane: transport i instalacja całej technologii, zasilanie wszystkich prac na placu budowy i, co nie mniej ważne, programowanie technologii sterowania wraz z różnymi interfejsami” – mówi kierownik projektu. W końcu finansowanie projektu zależało od ustalonego terminu dostarczenia energii. „W niektóre dni na budowie pracowało ponad 25 osób. To dość niezwykłe. Nietypowe jest również to, że nasi pracownicy są związani z zewnętrznym projektem przez ponad rok. Ale jesteśmy zakwaterowani w ładnym, małym hotelu na terenie budowy i jesteśmy tam pod dobrą opieką. Jest tak dobrze, że nasi koledzy czują się prawie jak w domu”, podsumowuje kierownik projektu.

Prawie siedem z potencjalnych 20 MW mocy elektrowni opalanej drewnem jest już dostępnych, podczas gdy pozostała energia z dwóch pozostałych kotłów powinna być dostępna w pierwszej połowie przyszłego roku, kiedy elektrownia rozpocznie regularną pracę. Co więcej, ciepło odpadowe z produkcji energii elektrycznej zostanie wykorzystane za pomocą kogeneracji (CHP) do zapewnienia mieszkańcom Cuxhaven ogrzewania miejskiego.

To, co zwykle wykonujemy jedno po drugim, musiało być wykonywane jednocześnie i być ściśle ze sobą powiązane: transport i instalacja całej technologii, zasilanie wszystkich prac na placu budowy i, co nie mniej ważne, programowanie technologii sterowania wraz z różnymi interfejsami.

Marcell Peters, odpowiedzialny kierownik projektu, SCHULZ Systemtechnik Wallenhorst

Skontaktuj się z nami
Możliwości kontaktu