A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

W

Wirtualny bliźniak

Wprowadzenie wirtualnego bliźniaka (bliźniaka cyfrowego) to nowy proces przy planowaniu produktów lub projektów. Cyfrowy odpowiednik nie zastępuje rzeczywistego prototypu, ale jest ujmowany w planowaniu produkcyjnym, które realizowane jest również cyfrowo. Dzięki temu można równolegle prowadzić procesy, które w rzeczywistości wykonuje się jeden po drugim. Oprócz tego identyfikowane są błędy, wskazywane alternatywy i wirtualnie realizowane jest uruchomienie. Wiąże się to ze znacznym skróceniem czasu i redukcją kosztów. W przemyśle 4.0 w szerokim rozumieniu cyfrowy bliźniak towarzyszy produktowi podczas całego jego okresu trwałości.

Współpraca człowiek – robot

W ramach współpracy człowieka i robota (MRK) ludzie i maszyny pracują ręka w rękę. Tworzą udany zespół. Taka ścisła współpraca działa tylko wówczas, kiedy człowiek i maszyna przebywają we wspólnym pomieszczeniu roboczym. W tym celu muszą być spełnione wysokie wymogi pod względem bezpieczeństwa, aby uraz człowieka był wykluczony. W idealnym przypadku człowiek steruje i nadzoruje produkcję, a robot wykonuje prace obciążające fizycznie. Współpraca człowieka i robota jest centralnym założeniem przemysłu 4.0.