Polityka jakości i polityka ochrony środowiska

Nasze przedsiębiorstwo postawiło sobie za cel osiąganie coraz wyższych standardów jakościowych dla produktów i usług. Jest to stałym elementem naszej polityki jakości. Oprócz tego, zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska i dążymy do uniknięcia jego niepotrzebnej eksploatacji. Aby to osiągnąć, polityka jakościowa i polityka ochrony środowiska są traktowane w naszej firmie jako tematy kluczowe, a poniższe zasady stanowią główne wytyczne naszej polityki handlowej:

  • Chcemy należeć do najbardziej przyjaznych dla Klienta i środowiska przedsiębiorstw w branży.

Oznacza to:

  • Spełnianie oczekiwań naszych Klientów przez wysokiej jakości produkty, usługi, kompetentne doradztwo i sprawne realizowanie zamówień
  • Spełnianie dalszych wiążących zobowiązań przez zgodność prawną i skuteczny system zarządzania
  • Ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa / poprawę jakości
  • Ciągłe ulepszanie systemu zarządzania dla optymalizacji ochrony środowiska
  • Pozyskiwanie zaufania i uznania u naszych Kontrahentów poprzez nasze działania i w ramach naszej codziennej pracy
  • Umowy jakościowe, które zawieramy z naszymi klientami i dostawcami są wiążące także dla wszystkich funkcji wewnętrznych.

Wszystkie te wymogi stanowią kryterium ciągłego doskonalenia procesów handlowych i procesów zarządzania. Wymaga to w szczególnym stopniu systematycznego unaoczniania pracownikom celów działań jakościowych i środowiskowych i szkolenie przy użyciu odpowiednich metod, aby możliwe było osiągnięcie postawionych celów. 

Stale dążymy do tworzenia warunków pracy, które dadzą każdemu pracownikowi szansę zmotywowanego i zaangażowanego realizowania tego wyzwania i równocześnie ochrony środowiska.  Tylko przez wkład każdego pracownika w zabezpieczenie jakości produktów i usług może udać się dostarczanie bezbłędnych wyników pracy wewnętrznie i zewnętrznie do klientów i osiągnięcie wysokiego stopnia zadowolenia Klienta z naszymi przedsiębiorstwem.