A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

K

Konserwacja prewencyjna

Konserwacja prewencyjna jest strategiczną koncepcją utrzymania instalacji. Obejmuje ona planowanie i realizację wszystkich czynności utrzymania zasadniczo przed wystąpieniem szkód lub nieplanowanej przerwy produkcyjnej. Podstawowymi działami konserwacji prewencyjnej są przeglądy i czynności konserwacyjne. Przy produkcji według przemysłu 4.0 ta koncepcja utrzymania jest doskonalona. Działa to poprzez sieciową komunikację między instalacjami technicznymi. Wymiana danych od maszyny do maszyny pozwala identyfikować problemy zanim wystąpią. Zasada: Urządzenia przesyłają indywidualne informacje samodzielnie i umożliwiają ekonomiczne i szybkie rozwiązywanie problemów. Jeśli dane maszyn i urządzeń są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a także definiuje się wartości zadane i wartości progowe instalacji, błędy mogą być uprzednio skutecznie prognozowane i unikane.