A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

C

Cyfrowa fabryka

Cyfrowa fabryka jest nadrzędnym pojęciem kompleksowej sieci modeli cyfrowych, metod i narzędzi, m.in. symulacji i wizualizacji trójwymiarowej – które są integrowane przez ciągłe zarządzanie danymi. Ich celem jest całościowe planowanie, ewaluacja i ciągłe doskonalenie wszystkich istotnych struktur, procesów i zasobów fabryki rzeczywistej w połączeniu z produktem.
(Wytyczne VDI 4499 „Cyfrowa fabryka”)

Cyfrowy bliźniak

Wprowadzenie bliźniaka cyfrowego to nowy proces przy planowaniu produktów lub projektów. Cyfrowy odpowiednik nie zastępuje rzeczywistego prototypu, ale jest ujmowany w planowaniu produkcyjnym, które realizowane jest również cyfrowo. Dzięki temu można równolegle prowadzić procesy, które w rzeczywistości wykonuje się jeden po drugim. Oprócz tego identyfikowane są błędy, wskazywane alternatywy i wirtualnie realizowane jest uruchomienie. Wiąże się to ze znacznym skróceniem czasu i redukcją kosztów. W przemyśle 4.0 w szerokim rozumieniu cyfrowy bliźniak towarzyszy produktowi podczas całego jego okresu trwałości.