A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

A

Automatyzacja

Pod pojęciem automatyzacji rozumie się przenoszenie funkcji procesu produkcyjnego z człowieka na systemy sztuczne. Podczas gdy wcześniej chodziło o to, aby określone, powtarzalne procesy w miarę możliwości całkowicie realizowane były przez maszyny, dzisiaj celem jest realizowanie procesów roboczych z różnymi zadaniami przez elastyczne systemy produkcyjne. Powinny one realizować nie tylko zwiększenie produktywności, ale także elastyczność i zwiększenie efektywności.