Systemy paletowania

Zadania z zakresu paletowania są realizowane głównie przez roboty. W tym celu analizujemy procesy w danym przedsiębiorstwie, aby możliwe było optymalne zintegrowanie paletowania z procesami. Paletowanie towarów wymaga precyzji. Dla każdego projektu opracowujemy indywidualne rozwiązania do paletowania. Służy ono zwiększonej przepustowości, większej efektywności i niższym kosztom roboczym.

Referencje