Systemy dostępu

Jest wiele miejsc, do których osoby nieuprawnione nie powinny mieć wstępu. Do kontroli dostępu oferujemy różne systemy, które gwarantują, że tylko osoby uprawnione otrzymają dostęp do określonych miejsc lub budynków. Nasze systemy kontroli dostępu chronią przed szkodami gospodarczymi wskutek   kradzieży, wandalizmu lub szpiegostwa.

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej

  • Połączenie z systemem rejestrowania czasu
  • Różne systemy identyfikacji i weryfikacji
  • Połączenie z instalacjami sygnalizacji włamania

Referencje