Instalacje sygnalizacji pożaru

Wczesne wykrywanie pożaru i skuteczne alarmowanie – to   zadanie instalacji sygnalizacji pożaru (niem. BMA). Oferujemy zaawansowane systemy sygnalizacji pożaru, które wcześnie identyfikują pożary i aktywują wstępnie zaprogramowane  funkcje. Nasze instalacje sygnalizacji pożaru chronią przed ogniem, dymem i  tlenkiem węgla i zapobiegają zagrożeniom dla ludzi, majątku i   urządzeń produkcyjnych. Mamy certyfikację VdS i jesteśmy konstruktorem instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z regulacjami VdS.

Referencje