Instalacje niskiego napięcia

Dostarczamy m.in. rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A, rozdzielnice i instalacje sterowania, rozdzielnice MSR, rozdzielacze sieciowe, rozdzielnice energii, małe sterowniki i szafy sterownicze z atestem ATEX. Do przemysłu, rolnictwa, budynku biurowego, centrów komputerowych lub logistyki – zapewnia to   najwyższe bezpieczeństwo robocze i produktywność. Wysoko wykwalifikowani pracownicy   montują wszystkie instalacje i wykonują na nich okablowanie. Następuje to z uwzględnieniem norm DIN i regulacji VDE, a także dyrektyw EMC, w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Każdą instalację niskiego napięcia produkujemy zgodnie z indywidualnymi wymogami i korzystamy przy tym ze standaryzowanych procesów projektowania i montażu – bardzo ekonomicznych i efektywnych.

Referencje