Instalacje średniego napięcia

Oferujemy kompletny zakres usług w zastosowaniach średniego napięcia do przesyłania energii elektrycznej od dostawcy energii do instalacji elektrycznych klienta służących do produkcji, wytwarzania biogazu, fotowoltaiki, bloków kogeneracyjnych itp. Zaliczają się do nich np. przechodnie stacje / stacje kompaktowe do napięcia 6-36 kV. Dostarczamy gotowe instalacje zgodnie z indywidualnymi wymogami, od planowania przez projektowanie do uruchomienia. Wszystkie instalacje wyróżniają się najnowszą technologią, rentownością i przyjaznością obsługi. Najwyższe bezpieczeństwo robocze naszych instalacji w połączeniu z optymalną ochroną osób gwarantują rentowną inwestycję w przyszłość.

Referencje