Zarządzanie energią

Większa oszczędność i niższe koszty energii – na tym polega zarządzanie energią. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko zmniejszyć zużycie energii o 30% lub więcej, niezależnie od branży czy wielkości. Doradzamy i zwracamy uwagę na potencjał oszczędzania energii. Wspieramy Państwa w tworzeniu rozwiązań w zakresie monitorowania energii i pomagamy określić możliwości dofinansowania inwestycji. Nasza oferta obejmuje również wprowadzanie, wdrażanie i monitorowanie systemów zarządzania energią oraz audytów energetycznych. Dzięki uzyskanej certyfikacji nie tylko spełnią Państwo wymogi prawne, ale także wzmocnią swoją konkurencyjność i przyczynią się do ochrony środowiska.

Doradztwo energetyczne

Zużycie energii w przedsiębiorstwach stale rośnie. Mimo to kryje się tu ogromny potencjał oszczędności. Jako inżynierowie elektrycy wiemy dokładnie, jakie modyfikacje należy wprowadzić, aby zapewnić energooszczędność i tym samym promować równowagę ekologiczną. Wiele inwestycji jest wspieranych przez skarb państwa. Aby nie przegapić możliwości dofinansowania, współpracujemy ze specjalizującą się w kontroli projektów inwestycyjnych firmą fidelus Consulting, której działalność koncentruje się na doradztwie energetycznym i pomocy w uzyskaniu bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych. A co najlepsze, firma fidelus działa tylko w zależności od osiągnięcia sukcesu, dlatego nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka związanego z kosztami współpracy.

System zarządzania energią

Nasz system zarządzania energią SCHULZ EMS przejmuje wszystkie zadania, aby w pełni automatycznie zoptymalizować zużycie energii. Gwarantuje on całościową analizę, ocenę i obserwację sytuacji energetycznej oraz realizuje profesjonalny controlling energetyczny w Państwa firmie. Dzięki powiązaniu wszystkich procesów i zużycia energii niepotrzebne odbiorniki energii mogą być automatycznie redukowane i wyłączane. SCHULZ EMS jest dostępny jako moduł wbudowany w nasz system sterowania procesami productionstar® lub jako samodzielne rozwiązanie. Dzięki naszemu systemowi zarządzania energią spełniają Państwo wymagania certyfikacji zgodnie z normą DIN EN ISO 50001. Wspieramy Państwa w tym procesie.

Monitorowanie energii

Dzięki naszemu systemowi monitorowania energii mogą korzystać Państwo z profesjonalnego, całościowego rozwiązania do analizy, oceny i monitorowania sytuacji energetycznej. Dzięki temu całe zużycie energii staje się przejrzyste, a potencjalne oszczędności widoczne. Monitorowanie energii jest znaczącą pomocą przy przeprowadzaniu audytów zgodnie z normą DIN EN 16247-1 oraz ważnym elementem systemu zarządzania energią. Za pomocą różnych funkcji oprogramowania można określić i zarejestrować dane dotyczące energii na różnych poziomach i przypisać koszty bezpośrednio do konkretnych miejsc, które je generują. Zróżnicowane interfejsy pozwalają na integrację monitorowania energii z istniejącymi systemami ERP, systemami kontroli budynków, systemami kontroli procesów itd.

Audyt energetyczny / certyfikacja

Firmy, które przekraczają wartość progową dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą wybrać między przeprowadzanym co cztery lata audytem energetycznym zgodnie z normą DIN EN 16247-1 a certyfikowanym systemem zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001. Doradzimy, które rozwiązanie będzie w Państwa przypadku korzystniejsze, wdrożymy wymagane systemy i będziemy Państwu towarzyszyć podczas całego procesu audytu lub certyfikacji. Stosując cykl zarządzania PDCA (ang. Plan – Do – Check – Act, czyli Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj), można systematycznie i w sposób ciągły zmniejszać zużycie energii w przedsiębiorstwie. Obejmuje to ustalenie wartości zużycia i kosztów, jak również zdobywanie wiedzy w celu optymalizacji produkcji i wdrażania wynikających z tego działań.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.