Płuczka powietrzna do hodowli trzody

Do hodowli trzody chlewnej oferujemy certyfikowane przez DLG systemy oczyszczania powietrza wywiewanego.

Efektywność oczyszczania:

  • Co najmniej 92% amoniaku (NH3)
  • Co najmniej 95% redukcji pyłu
  • Minimalizacja zapachów do poniżej 300 GE/m³ i brak odczuwania surowego gazu w czystym gazie

 

Referencje