Wentylacja

Od ponad 15 lat opracowujemy systemy do oczyszczania powietrza wywiewanego i należymy do pionierów tej technologii. Zagadnienie ochrony przed imisjami jest dzisiaj ważnym warunkiem w procesach wydawania zezwoleń. Tylko ze skuteczną techniką oczyszczania powietrza można zawsze prowadzić produkcję w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. Oferujemy płuczki powietrza wywiewanego do różnych branż: do rolnictwa i przemysłu spożywczego, przemysłu chemicznego, do ubojni i zakładów przetwórczych i do instalacji osuszania pozostałości fermentacji i biogazowni.

EMMI dla przemysłu

Do zakresu przemysłowego oferujemy różne systemy oczyszczania powietrza wywiewanego EMMI (Emission Minimizer). W zależności od wymogów musimy usuwać z powietrza wywiewanego różne składniki, takie jak pył, zapachy, zarazki lub szkodliwe gazy. Przykładowo wysoko obciążony strumień procesowego powietrza wywiewanego wymaga innych procedur  niż odsysanie powietrza z otoczenia. Działa to tylko z instalacjami wielostopniowymi, które są planowane odpowiednio do potrzeb klienta i ustawiane dla usuwanych składników powietrza wywiewanego. W ten sposób można zaplanować oczyszczanie powietrza wywiewanego niemal do każdego przypadku zastosowania.

Efektywność oczyszczania:  W zależności od wymogów, np.

  • Co najmniej 95% NH3
  • Co najmniej 95% H2S
  • Mniej niż 500 GE/m² (zapach surowego gazu nie jest odczuwalny)

EMMI do hodowli drobiu

Nasza certyfikowana płuczka powietrza wywiewanego EMMI (Emission Minimizer) do hodowli drobiu to pierwsza instalacja oczyszczania powietrza wywiewanego, która spełnia surowe kryteria niemieckiego stowarzyszenia gospodarki rolnej do tuczu ciężkich zwierząt.

Efektywność oczyszczania:

  • Co najmniej 90% NH3
  • Co najmniej 70% pyłu
  • Co najmniej 90% drobnego pyłu
  • Co najmniej 50% zapachów

 

Płuczka powietrzna do hodowli trzody

Do hodowli trzody chlewnej oferujemy certyfikowane przez DLG systemy oczyszczania powietrza wywiewanego.

Efektywność oczyszczania:

  • Co najmniej 92% amoniaku (NH3)
  • Co najmniej 95% redukcji pyłu
  • Minimalizacja zapachów do poniżej 300 GE/m³ i brak odczuwania surowego gazu w czystym gazie

 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.