Urządzenia testujące

W zautomatyzowanych i produktywnych procesach wytwarzania ciągła kontrola jakości odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego oferujemy różne systemy kontrolne do zapewnienia stałej jakości produktu i skutecznego działania instalacji i maszyn

Instalacje do kontroli szczelności

Do projektowania i produkcji pojazdów i do kontroli jakości stosuje się różne stanowiska kontrolne i techniki kontrolne. Nasze programy sterowania oferują optymalne prowadzenie procesów dla takich instalacji. Szczelność pojazdów określamy przy użyciu wyspecjalizowanych instalacji, które symulują opady deszczu w różnych warunkach. Dział projektowania i produkcja otrzymują ważne informacje o szczelności pojazdów.

 

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej:

  • Technika wypróbowana w praktyce
  • Identyfikacja słabych punktów już podczas fazy projektowania
  • Szybka lokalizacja wycieków
  • Symulacja różnych strumieni opadów
  • Całkowite zraszanie (boki, dach, podwozie)
  • Badania specjalne (wysokie ciśnienie, płaski strumień, strumień punktowy, spiętrzona woda, zachowanie na różnych formach terenu)

Systemy pomiarowe

Przy produkcji samochodów różnorodne systemy pomiarowe są standardem. Koncentrujemy się przy tym nie tylko na kontroli jakości z instalacjami do pomiaru szczelin i przejść, ale także na kontroli prawidłowego umieszczenia podzespołów i obecności podzespołów.

Kontrola elektryczna (HV/NV)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego działania wiele artykułów z branży elektrycznej jest kontrolowanych przed wprowadzeniem na rynek. Opracowujemy instalacje, które wykonują to zadanie automatycznie podczas procesu produkcyjnego. Dzięki temu można np. kontrolować, czy w produktach wysokowoltowych (HV) występuje wystarczająca izolacja lub czy w zakresie niskowoltowym (NV) wszystko spełnia wymogi i standardy jakości. Dzięki kontroli jakości podczas produkcji klient zyskuje znaczną oszczędność czasu i optymalizację procesów roboczych.

Kontrola obwodów

Kontrola obwodów umożliwia oznaczanie dokładnej pozycji wtyczek i pinów. Montujemy w naszych instalacjach nowoczesne czujniki, na przykład systemy wizyjne , które wykonują kontrolę podczas produkcji. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość produktów, a liczba braków jest ograniczana do minimum. Nasi klienci zwiększają wykorzystanie instalacji i redukują koszty robocze.

Systemy kamer

Aby nasze instalacje do zgrzewania, łączenia śrubami, klejenia, nitowania, tłoczenia itp. działały prawidłowo, konieczna jest ciągła kontrola jakości. Stosujemy w tym celu między innymi systemy optyczno-wizualne. Przebudowujemy i montujemy systemy kamer, które monitorują i regulują proces. Po zintegrowaniu z inteligentnym oprogramowaniem sterowania ta technika zapewnia efektywne prowadzenie procesów. Zmniejsza się liczba braków i zredukowane zostają niepotrzebne koszty dodatkowe.

Termografia

Termografia na podczerwień jest stosowana do inspekcji i nadzoru komponentów elektrotechnicznych służących do kontroli fizyki budynku i izolacji cieplnej w budynkach. Niemal każdy środek roboczy, który zużywa prąd lub przenosi moc elektryczną, nagrzewa się, zanim wystąpi usterka. Dzięki termografii możemy z wyprzedzeniem, efektywnie, szybko i bezpiecznie wykrywać problemy, zanim dojdzie do zatrzymania instalacji lub pożaru. Inspekcje mogą być bezpiecznie wykonywane już podczas bieżącej eksploatacji. Oszczędza to koszty i czas.

Stanowiska kontrolne

Do kontroli jakości oraz zapewnienia jej wysokiego poziomu przy projektowaniu i produkcji w przemyśle motoryzacyjnym stosuje się różne stanowiska kontrolne lub techniki kontrolne. Do kontroli powierzchni, ale także do klasycznych jezdnych lub rolkowych stanowisk kontrolnych oferujemy rozwiązania z zakresu automatyzacji. Nasze systemy sterowania zapewniają optymalne procesy – w sposób efektywny i bezpieczny.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.