Ciągłe zasilanie elektryczne (UPS)

Już krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej podczas pracy systemu może spowodować duże straty finansowe. Dlatego dla infrastruktury IT bardzo ważne jest zachowanie ciągłości zasilania. Chronimy naszych klientów przed przestojami i rozwijamy ich systemy stosując rozwiązania redundantne. Doświadczenie pokazuje: ciągłe zasilanie amortyzuje się w krótkim czasie, często już po krótkiej przerwie zasilania sieciowego. 

Referencje