Synchronizacja/pozycjonowanie

Zadania pozycjonowania i synchronizacji rozwiązujemy po stronie oprogramowania z inteligentną techniką dodatkową w przetworniku częstotliwości. Zarówno maszyny asynchroniczne, jak i stało-momentowe maszyny synchroniczne mogą być sterowane ze sprzężeniem enkoderowym lub bez. Dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu przetworniki częstotliwości są w stanie realizować zadania pozycjonowania bez dodatkowych podzespołów sprzętowych. To samo dotyczy zastosowań synchronizacyjnych. Dzięki innowacyjnej technologii klienci obniżają koszty produkcji, ponieważ potrzeba mniej sprzętu i redukowany jest nakład na uruchomienie.

Referencje