Systemy zasilania

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna są dzisiaj podstawowym wymogiem w zakresie zaopatrzenia w energię. Dotyczy to zarówno wykorzystania różnych źródeł energii, rozdzielania energii, jak i ogólnego zarządzania energią. Oferujemy efektywne systemy, które redukują koszty robocze i zwiększają produktywność.

Instalacje średniego napięcia

Oferujemy kompletny zakres usług w zastosowaniach średniego napięcia do przesyłania energii elektrycznej od dostawcy energii do instalacji elektrycznych klienta służących do produkcji, wytwarzania biogazu, fotowoltaiki, bloków kogeneracyjnych itp. Zaliczają się do nich np. przechodnie stacje / stacje kompaktowe do napięcia 6-36 kV. Dostarczamy gotowe instalacje zgodnie z indywidualnymi wymogami, od planowania przez projektowanie do uruchomienia. Wszystkie instalacje wyróżniają się najnowszą technologią, rentownością i przyjaznością obsługi. Najwyższe bezpieczeństwo robocze naszych instalacji w połączeniu z optymalną ochroną osób gwarantują rentowną inwestycję w przyszłość.

Transformatory

Transformatory przekształcają energię elektryczną w sieciach wielu tysięcy woltów (średnie napięcie) w używane w gospodarstwach domowych i firmach 230 woltów lub 400 woltów (niskie napięcie). Instalujemy w tym celu wymaganą technikę i umieszczamy ją w przechodnich obiektach trafo lub nieprzechodnich stacjach kompaktowych. Gotowe, do wyboru z rozdzielnicami izolowanymi powietrznie lub SF6 i z transformatorami olejowymi lub suchymi. Odpowiednio do wymogów. Klient zyskuje dzięki temu najnowszy stan techniki i pewne, perspektywiczne inwestycje.

Instalacje niskiego napięcia

Dostarczamy m.in. rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A, rozdzielnice i instalacje sterowania, rozdzielnice MSR, rozdzielacze sieciowe, rozdzielnice energii, małe sterowniki i szafy sterownicze z atestem ATEX. Do przemysłu, rolnictwa, budynku biurowego, centrów komputerowych lub logistyki – zapewnia to   najwyższe bezpieczeństwo robocze i produktywność. Wysoko wykwalifikowani pracownicy   montują wszystkie instalacje i wykonują na nich okablowanie. Następuje to z uwzględnieniem norm DIN i regulacji VDE, a także dyrektyw EMC, w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Każdą instalację niskiego napięcia produkujemy zgodnie z indywidualnymi wymogami i korzystamy przy tym ze standaryzowanych procesów projektowania i montażu – bardzo ekonomicznych i efektywnych.

Instalacje kompensacji mocy biernej (niem. BLK)

Aby nie płacić za moc elektryczną, która nie jest zużywana, warto zastosować instalację kompensacyjną mocy biernej. Oferujemy instalacje dokładnie przystosowane do potrzeb klienta, które całkowicie automatycznie realizują złożone zadania w zakresie kompensacji. Inteligentne sterowanie gwarantuje ekonomiczne przełączanie kondensatorów. Dzięki temu rachunek za prąd jest niższy. Także wymagane rozszerzenie mocy – np. poprzez dodatkowe maszyny – z kompensacją mocy biernej jest korzystniejsze.

Fotowoltaika

Zajmujemy się realizacją systemów fotowoltaicznych w celu wykorzystania wytworzonego prądu na własne potrzeby. Ta forma wynagrodzenia jest opłacalna dla małych i dużych systemów – również dla osób prywatnych i firm. Ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej coraz bardziej zwiększa się rentowność takich systemów. W ten sposób można uniezależnić się od dostawców energii. Przy realizacji instalacji fotowoltaicznych oferujemy wszystko z jednego źródła: Od indywidualnego doradztwa i planowania przez optymalne wymiarowanie pod względem rentowności do montażu i konserwacji. Zajmujemy się także przyłączami do sieci elektrycznej, oferujemy zdalną konserwację i całodobowy serwis.

Biogaz

Biogaz ma wszechstronne zastosowania. Może być źródłem energii elektrycznej i cieplnej, może też być również wprowadzany do sieci gazowej. Niezależna od pogody produkcja tej energii może być dla operatora obliczalnym źródłem dochodów. Biogazownie są opłacalne dla przemysłu, rolnictwa i gmin. Produkcja biogazowni jest realizowana wyłącznie  przez firmę EnviTec Biogas AG. Nasza firma dostarcza urządzenia automatyzacyjne do wszystkich systemów.

Wiatr

Energia wiatrowa jest kolejną formą zasilania w energię przyjaznego dla środowiska. Pod względem ekonomicznym jest to dobre uzupełnienie innych odnawialnych źródeł energii, ponieważ w naszych regionach koszty jej produkcji są najkorzystniejsze. Rozsądna mieszanka tych źródeł energii może być ważna pod kątem ekonomicznym, bowiem każde źródło energii ma swoje zalety. W dziedzinie tej wyspecjalizowała się nasza firma partnerska z Oldenburga Linden Energy GmbH.

Mobilność elektryczna

Przyszłością mobilności jest mobilność elektryczna. Konstruktorzy samochodów przestawiają się na nowe rozwiązania. Rząd federalny wspomaga zakup samochodów elektrycznych i rozbudowę infrastruktury ładowania. Mobilność elektryczna jest rozwiązaniem dla zrównoważonego poruszania się, przyjaznego dla klimatu i ochrony środowiska. Równocześnie oszczędza zasoby i jest efektywna. Dlatego Niemcy zainwestują ogółem ponad miliard euro w tę technologię. Mobilność elektryczna nie jest zapewniana tylko przez napędy z bateriami elektrycznymi. Inną możliwością jest jazda z wykorzystaniem wodoru. W zamontowanym w pojeździe ogniwie paliwowym jest on bezpośrednio przekształcany w energię elektryczną. Niezależnie od wybranej formy napędu konstruujemy odpowiednie stacje tankowania.

 

Elektryczne stacje ładowania

Wyspecjalizowaliśmy się w konstruowaniu elektrycznych stacji tankowania. Nasi klienci otrzymują ekonomiczne rozwiązania, które są indywidualnie przystosowane do ich potrzeb. Dotyczy to wszystkich: firm, gmin, producentów żywności, restauracji czy zarządców parkingów. Wszyscy klienci otrzymują gotową instalację z pełnym oprzyrządowaniem. Skorzystaj z tego i stań się częścią publicznej infrastruktury ładowania.

Stacje tankowania wodoru

Jedną z możliwości mobilności elektrycznej jest wykorzystanie wodoru. W zamontowanym w pojeździe ogniwie paliwowym jest on bezpośrednio przekształcany w energię elektryczną. Korzyść: Tankowanie wodoru następuje prawie tak samo szybko, jak standardowych paliw. Warto przestawić nawet całą flotę pojazdową na przyszłościową formę mobilności. Zamontujemy stację tankowania azotu z niezbędnym oprzyrządowaniem. Nasi klienci otrzymują rozwiązania przystosowane do ich potrzeb, każdorazowo indywidualnie. Od planowania przez projektowanie po wdrożenie. Decydują oni, czy wodór ma być produkowany wewnętrznie na miejscu, czy też pozyskiwany. Obie opcje są możliwe i są organizowane przez nas. Wszyscy klienci otrzymują gotową instalację, od A do Z

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.