Rozdzielnie w wersji ATEX

Dla przyrządów rozdzielczych, pomiarowych i sterowniczych w strefach zagrożenia wybuchem produkujemy instalacje z odpowiednim atestem ATEX dla strefy wybuchowej pyłu 22 i strefy wybuchowej gazu 2. Od lat instalujemy systemy sterowania w miejscach, gdzie istotne jest bezpieczeństwo. Zapewniamy szeroką wiedzę specjalistyczną i maksymalną ochronę.

Referencje