Pomocnicze rozdzielnie NN

W pomocniczych rozdzielniach NN umieszczone są wszystkie urządzenia zabezpieczające. Stanowią one ogniwo łączące pomiędzy główną rozdzielnicą niskiego napięcia a odbiornikami. W większych budynkach i zakładach przemysłowych zwykle występują jeszcze inne rozdzielnice dodatkowe i grupowe, które również są zasilane z rozdzielni pomocniczych. W rozdzielnicach pomocniczych integrujemy także moduły sterujące i optymalizujące pobór energii elektrycznej. Nasi klienci nie tylko pracują ekonomicznie i oszczędzają energię, ale też zwiększają trwałość swoich instalacji.

Referencje