Główna rozdzielnica niskiego napięcia

Główna rozdzielnica niskiego napięcia (ang. Low Voltage Distribution Panel) służy jako centralna jednostka zasilania budynku w energię. Z reguły zasilana jest z sieci publicznej z transformatora SN/NN. Z LVDP zasilane są dalsze podrozdzielnie. Dostarczamy rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A. Jeśli instalacje muszą pracować bezprzerwowo, konstruujemy je redundantnie.

Referencje