Rozdzielnice elektryczne

Systemy łączeniowe stanowią podstawę do sprawnego działania instalacji elektrycznej i automatyki. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi do projektowania 3D nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy projektują, montują i podłączają indywidualnie zaprojektowane instalacje. Wszystkie komponenty kupujemy od znanych producentów przy uwzględnieniu regulacji VDE i dyrektyw EMC (DIN EN 61439 / VDE 0660-600). Przy konstruowaniu rozdzielnic wykorzystujemy standaryzowane procesy projektowania i montażu – w sposób bardzo ekonomiczny i efektywny. Do każdej instalacji dołączony jest protokół kontrolny, w którym potwierdza się prawidłowe działanie i odbiór. Oprócz wymaganych w Europie oznaczeń CE, wydajemy również szafy sterownicze z certyfikatem UL (Stany Zjednoczone) i cUL (Kanada).

Szafy sterownicze napędów (MCC)

Dla dużych instalacji przemysłowych do zasilania napędów stosuje się zcentralizowane rozdzielnie elektryczne, nazywane MCC ( Motor Control Center ). Szafy te wyposażone są w wyłącznik główny, szyny prądowe lub bloki rozdzielcze, układy sterownia napędów z rozruchem bezpośrednim, soft-starty, falowniki, oraz aparaty pomocnicze jak przekaźniki, styczniki, itp. Dzięki zastosowaniu w szafach modułów I/O sterownika PLC mamy pełną diagnostykę wszystkich napędów w systemie, co przekłada się na mniejsze koszty konserwacji i eksploatacji.

Szafy zasilająco-sterownicze

Dla instalacji małych oraz średnich stosuje się szafy zasilająco-sterownicze, które są wyposażone kompleksowo we wszystkie aparaty do sterowania procesem. Szafy obejmują zarówno obwody siłowe napędów, jak i układy pomiarowe oraz sterownicze. Daje to użytkownikowi pełną elastyczność w budowie systemu automatyki.

Pomocnicze rozdzielnie NN

W pomocniczych rozdzielniach NN umieszczone są wszystkie urządzenia zabezpieczające. Stanowią one ogniwo łączące pomiędzy główną rozdzielnicą niskiego napięcia a odbiornikami. W większych budynkach i zakładach przemysłowych zwykle występują jeszcze inne rozdzielnice dodatkowe i grupowe, które również są zasilane z rozdzielni pomocniczych. W rozdzielnicach pomocniczych integrujemy także moduły sterujące i optymalizujące pobór energii elektrycznej. Nasi klienci nie tylko pracują ekonomicznie i oszczędzają energię, ale też zwiększają trwałość swoich instalacji.

Główna rozdzielnica niskiego napięcia

Główna rozdzielnica niskiego napięcia (ang. Low Voltage Distribution Panel) służy jako centralna jednostka zasilania budynku w energię. Z reguły zasilana jest z sieci publicznej z transformatora SN/NN. Z LVDP zasilane są dalsze podrozdzielnie. Dostarczamy rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A. Jeśli instalacje muszą pracować bezprzerwowo, konstruujemy je redundantnie.

Rozdzielnie w wersji ATEX

Dla przyrządów rozdzielczych, pomiarowych i sterowniczych w strefach zagrożenia wybuchem produkujemy instalacje z odpowiednim atestem ATEX dla strefy wybuchowej pyłu 22 i strefy wybuchowej gazu 2. Od lat instalujemy systemy sterowania w miejscach, gdzie istotne jest bezpieczeństwo. Zapewniamy szeroką wiedzę specjalistyczną i maksymalną ochronę.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.