Robotyka

Robotyka przejmuje wiele zadań w automatyce przemysłowej. Integrujemy odpowiednie systemy robotów w procesach roboczych, aby zwiększyć rentowność, jakość produktów, a tym samym konkurencyjność. W naszej firmie dysponujemy odpowiednią wiedzą specjalistyczną na temat wszystkich popularnych typów robotów, takich jak Fanuc, ABB, Kuka, Motoman czy Mitsubishi.

 

Szkolenie dotyczące robotów

W czasie różnych seminariów przekazujemy praktyczną fachową wiedzę dotyczącą korzystania z innowacyjnej robotyki. Wszystkie kursy są zbudowane modułowo i mogą być dopasowane do wymogów. Od samego początku uwzględnia się różne procesy produkcyjne, np. przenoszenie, spawanie, klejenie. Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nasz dział szkoleniowy w Bremie z różnymi ogniwami robotów i z bezpośrednio sąsiadującą szkołą techniczną stwarza idealne warunki do poznania robotyki w warunkach rzeczywistych.

 

Przemysł i robotyka lekkich konstrukcji

Robotyka przemysłowa jest największym zakresem zastosowania robotyki, z dużym potencjałem innowacyjności, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza jednostka szkoleniowa w Bremie łączy najnowocześniejsze technologie: systemy bezpieczeństwa, narzędzia zmieniające i chwytające, systemy wizyjne. Program szkoleniowy jest skonstruowany modułowo i przeznaczony dla operatorów instalacji, techników i programistów.

 

Inicjatywa podnoszenia kwalifikacji, robotyka

Program szkoleniowy jest częścią niemieckiej inicjatywy podnoszenia kwalifikacji (W.I.R), która realizowana jest w ramach programu polityki zatrudnienia dla Bremy i Bremerhaven. Celem tej inicjatywy jest powiązanie występujących kompetencji w zakresie robotyki i utworzenie kompleksowej oferty kwalifikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są na stronie www.robotik-weiterbildung.de

 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.